Collectieve ongevallenverzekering

Leden


Vereniging Eigen Paard heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor haar leden. Dat betekend dat leden automatisch zijn verzekerd tijdens het paardrijden en mennen, inclusief het op- en afstaprisico en wedstrijden te paard (eveneens als beroepsruiter). Onderstaand vind u de voorwaarden van de verzekering.

Verzekerden: Alle leden die voorkomen in de ledenadministratie van verzekeringnemer

Dekkingsvorm
Ongevallen
Verzekerden: Alle leden die voorkomen in de ledenadministratie van verzekeringnemer

 

Verzekerde bedragen
per persoon:
In geval van overlijden:
ten aanzien van kinderen tot 18 jaar
In geval van algehele blijvende invaliditeit
ten aanzien van kinderen tot 18 jaar10.000,-
5.000,-
25.000,-
50.000,-

 

Begunstiging: De eventuele uitkeringen zullen als volgt geschieden:
– Bij overlijden aan de wettige erfgenamen van verzekerde(n)
– Bij blijvende invaliditeit aan de verzekerde(n)

 

Voorwaarden – Bijzondere bepalingen

Dekking
Deze verzekering is uitsluitend van kracht:
– tijdens het paardrijden, inclusief het op- en afstaprisico en wedstrijden te paard (eveneens als beroepsruiter).
– tijdens het (in wedstrijdverband) rijden met (een) aangespannen paard(en) inclusief het op- en afstappen van de wagen, koets of sulky, ook indien dit beroepsmatig gebeurd.

In geval van schade dienen de verzekeringsnemer, de verzekerde of de rechtverkrijgende het bewijs te leveren dat verzekerde aan bovenstaande voldeed.

Eindleeftijd
De eindleeftijd als vermeld in artikel 10.3 van de Algemene Voorwaarden is niet op deze verzekering van toepassing.

Algemene Voorwaarden
U kunt hier de Algemene Voorwaarden downloaden.