Levering? Geef maar hier!

Hoera! Het is gelukt! De zoektocht naar een nieuw paard is tot een einde gekomen en je hebt een paard gevonden waar je helemaal enthousiast over bent! Je kijkt er al helemaal naar uit om te gaan ervaren hoe het paard (en jullie relatie) zich zal ontwikkelen. Maar je moet nog wel een paar hobbeltjes over. Contract maken? Dat trek ik wel van internet! Keuring? Dat regelen we wel! Betaling? Onderweg. Maar vaak zie je dat hele kleine, praktische puntje over het hoofd dat ‘levering’ heet. Klinkt als iets waar alleen juristen over struikelen he? Maar dat is niet zo!

Levering

Voor de wet is een paard een ‘gewone’ roerende zaak. De wet zegt wel ‘dieren zijn geen zaken’, maar nog in dezelfde wetsbepaling staat ‘… maar we behandelen ze wel hetzelfde’ met een aantal uitzonderingen.

Levering van roerende zaken vindt plaats door feitelijke terbeschikkingstelling. Dat betekent precies hoe het klinkt: het goed (het paard) wordt feitelijk aan jou ter beschikking gesteld. Dus: jij krijgt het halstertouw in je handen gedrukt: het paard is geleverd.

Want wat nu als het bijvoorbeeld om je verzorgpaard gaat. Daar gaat niemand je een halstertouw in handen drukken. Of als het paard nog bij de verkoper in training blijft? Vanaf welk moment is hij dan van jou? De wet bepaalt dat de eigendom (het bezit) dan overgaat door een ‘tweezijdige verklaring’, wat zoveel wil zeggen als: jullie zeggen het tegen elkaar (en als het paard bijvoorbeeld op een pensionstal staat en van eigenaar wisselt, zeg je dat ook tegen de stalhouder).

Levering en risico-overgang

Het is belangrijk om te weten of een paard al of niet aan de koper geleverd is omdat daarmee ook het risico van het paard op de ander overgaat. Niet alleen heb je daarmee het recht om over het paard te beslissen gekregen, ook komen ongevallen voor jouw risico en rekening. Juist omdat het leveren vaak met (risicovol) vervoer gepaard gaat, is het belangrijk om vooraf duidelijk te hebben wanneer er geleverd is en of het risico dus al op de koper is overgegaan. Want wat nu als het paard wordt gebracht door de verkoper, maar onderweg naar de koper toe in de trailer een ernstig ongeluk krijgt? Wat nu als het paard bij het inladen op de trailer lelijk van de klep glijdt en zijn pezen doorscheurt? In dat geval zegt een verkoper snel: hij was al van jou, niet meer mijn probleem! En de koper zegt snel: hij was nog niet bij mij, nog niet mijn probleem! Een geschil is geboren.

Het is daarom van groot belang om ook vast te leggen hoe en op welk moment het paard wordt ‘geleverd’ en op welk moment het risico overgaat. Want als het paard uit het eerste voorbeeld voorafgaand aan het inladen, wordt ‘geleverd’ door de tweezijdige verklaring, is een ongeluk dat onderweg gebeurt, voor rekening en risico van de koper. Als de verkoper het paard brengt zonder bijkomende afspraken, komt hem dat duur te staan. Het paard is nog in de macht van de verkoper, dus niet ‘feitelijk ter beschikking gesteld’ en er is ook geen tweezijdige verklaring, dus het paard is nog van verkoper. Dan denk je iemand een dienst te bewijzen!

Naar de keuring

Veel contracten bepalen dat het paard wordt verkocht onder voorwaarde van goedkeuring door een dierenarts. Omdat steeds vaker steeds uitgebreid wordt gekeurd, moeten partijen daarvoor vaak naar de dierenarts toe. Het is dan belangrijk om te weten voor wiens risico dat vervoer van en naar de keuring komt. Want juridisch is het paard vaak nog niet van de koper, maar het paard gaat wel op weg omdat de koper dat nodig vindt. Maak hierover duidelijke afspraken. Datzelfde geldt voor een paard ‘op proef’ of in een dergelijke constructie.

Plaats van levering

Bij internationale geschillen (en dat is al het geval als je een paard net over de Belgische of Duitse grens koopt) speelt de plaats van levering ook nog eens een rol bij de beantwoording van de vraag welke rechter bevoegd is van een eventueel geschil kennis te nemen. Als het paard in het buitenland op basis van de tweezijdige verklaring geleverd is en vervolgens in opdracht van koper naar Nederland is vervoerd, is in beginsel de rechter in dat buitenland bevoegd om over een conflict te beslissen. Dat is een niet onbelangrijke overweging.

Conclusie

Je kan een paard dus leveren door hem aan de ander te geven, of door er met de ander een afspraak over te maken. In alle gevallen is het belangrijk dat partijen heel duidelijk hebben op welk moment het paard voor het risico van de een komt, en op welk moment voor risico van de ander. Maak hier duidelijke afspraken over om te voorkomen dat daarover op een later moment strijd ontstaat.

Deze blog is geschreven door onze huisadvocate Floortje Maat. Wist je dat je als lid haar gratis een juridische vraag mag voorleggen? Ook kun je gratis gebruik maken van de contracten welke ze speciaal voor jullie heeft opgesteld.

Is snel en makkelijk geld verdienen meer waard dan tevreden klanten?

Als aankoopbegeleider bij Vereniging Eigen Paard begeleid ik veel mensen die op zoek zijn naar een paard of pony. Dit varieert van pony’s voor recreatief gebruik, tot sportpony’s tot Friese paarden en dressuur- en spring- sportpaarden.
Als ik voor mensen zoek en het niet in mijn eigen netwerk en het netwerk van Vereniging Eigen Paard kan vinden, dan benader ik verkopers die ik nog niet ken. Dit kunnen particulieren zijn en/of handelaren of professionele handelsstallen.

En dit is mooi werk om te doen. Als het lukt en we hebben een betrokken, eerlijke verkoper en een blije tevreden klant met een nieuw paard of nieuwe pony. Dan geven wij elkaar binnen het team een “high five” en zeggen tegen elkaar “well done” daar doen we het voor. Iedereen blij!

Alleen soms kom ik in zo’n traject verhalen tegen van verkopers….daar word ik niet vrolijk van. Wat ik me dan afvraag….is het soms voor deze mensen belangrijker om snel geld te verdienen dan om tevreden klanten te hebben? Is geld verdienen dan echt hun enige drijfveer? En is dit belangrijker dan een goede match en een goed huis voor hun paard of pony?
Ooit heeft een collega tegen me gezegd… Anouk onthoud goed dat de meeste paarden en pony’s te koop staan omdat er iets mee is.

Mensen met een groot budget die een paard in de hogere prijsklasse op het oog hebben, vragen ons om mee te kijken. Willen jullie aub even meekijken. “Wij willen veel geld uitgeven aan een goed sportpaard, maar dan moet ie wel zo goed en talentvol zijn als ze beweren en zo gezond als ze beweren. Wij weten namelijk niet meer wie we moeten vertrouwen”.
Ja natuurlijk daar kijken we mee. En deze mensen betalen hetzelfde tarief als de mensen die in een veel lagere prijsklasse zoeken.

Vanuit Vereniging Eigen Paard geven wij onafhankelijk en deskundig advies. En ook wij moeten ons geld verdienen, want de kachel moet roken, dus daar rekenen we een net vast tarief voor, dus geen % van de prijs.

In de lagere prijsklasse van bijvoorbeeld recreatiepony’s, komen we veel ouders tegen die op zoek zijn naar een 1e pony voor hun kind. Sommige ouders zijn niet opgegroeid met paarden, hebben zelf nooit gereden en hebben er niet zoveel kijk op en weinig verstand van. Dus die schakelen ons in.
Wij kijken met deze ouders mee of gaan op zoek naar een specifieke pony. Ik benader de verkoper, ik leg ze uit voor welk type ruiter ik een pony zoek, hoeveel ervaring de ruiter heeft en welk type pony ik zoek. En sommige geven aan, nee die heb ik niet. Helaas, ik zoek verder.
Andere denken ze wel op stal te hebben staan. En wat blijkt regelmatig als we daar aankomen…. De pony past totaal niet bij het profiel dat ik heb toegelicht. En regelmatig klopt er een deel van het verhaal niet en soms klopt het hele verhaal niet.
Dus zonde van ieder zijn tijd, want de koop wordt niet gesloten.

Wat ik me daarbij afvraag is wat die verkopers dan denken. Hebben ze mijn vragen niet begrepen die ik stelde toen ik ze benaderde? Kunnen zij zich niet inleven in het profiel van de ruiter? Kennen zij hun eigen paard of pony eigenlijk wel? Of denken ze, laat maar komen, dit zijn beginners dus ik verkoop ze wel een pony op basis van mijn gastvrijheid en leuke babbel. Dan hebben ze het mis! Want gelukkig zijn wij geen beginners meer.

Wij hebben het belang van de mensen die een paard of pony willen kopen voorop staan. De mensen moeten een goede match hebben met het paard, de ambitie van de ruiter moet bij de kwaliteiten van het paard of de pony passen en de ervaring van de ruiter moet bij de ervaring en leeftijd van het paard of de pony passen. En de afspraken moeten helder zijn voor een ieder, dus wij adviseren altijd om te werken met aan- en verkoopcontract.

Dus als we dan tijdens onze zoektochten mensen treffen die net als ons het beste voor hebben met zowel de kopers als de paarden en pony’s die zij te koop hebben staan, dan voelt dat als een gelukje! Dan hebben we een parel te pakken. Want eerlijkheid duurt het langst en met dat soort partijen willen wij graag werken.

Uitgeest, december 2019


Anouk Holleman
Aankoopbegeleider Vereniging Eigen Paard
Taxateur paarden en pony’s Paardentaxatie-NH

Wat stáát daar eigenlijk? Contractsbeoordeling in de praktijk

Een niet onbelangrijk deel van mijn tijd maak ik contracten. Dat zijn contracten voor grote bedrijven, mensen die gaan scheiden, buren die afspraken over de heg laten vastleggen, maar meestal toch contracten over paarden. 

In het verleden was het uitspreken van de woorden ‘contract’ of ‘op papier vastleggen’ in de paardenwereld wel zo’n beetje de ergste blijk van wantrouwen die je je gesprekspartner kon geven. Als je die ander al niet meer op zijn woord kan geloven, waarom práát je dan überhaupt met elkaar. Onder druk van de steeds harder wordende maatschappij, de steeds verder toegenomen belangen en de toegenomen interesse in de paardensport van mensen die daar in het verleden weinig mee van doen hadden, zijn die tijden (gelukkig) veranderd. Nu kijken steeds minder mensen op als je stallingscontract op papier komt te staan of als je bij een professionele verkoper niet kan volstaan met het geven van het geld, maar ook een papiertje moet ondertekenen. 

Wat niet veranderd is, is de complexheid van de afspraken die mensen ten aanzien van paarden met elkaar maken. Ja, je mag dat paard wel als de jouwe beschouwen als je helpt het dak van mijn stal te vervangen’, zullen we doen dat ik dit koop en jij dat en dat het paard dan soort van van ons samen is?’ of (zeer klassiek) ‘hier lieverd, voor je zestiende verjaardag, een paard, dat heb je altijd al gewild’. Zolang hierover geen duidelijke afspraken vastleggen, zijn dit soort constructies tikkende tijdbommetjes. Op enig moment zal er een verschil van inzicht komen en dat gaat dan problemen geven. 

De noodzaak van het vastleggen van afspraken is langzaamaan tot veel mensen doorgedrongen. Maar het laten maken van een contract is vaak nog wel een brug te ver. Google is immers je beste vriend. Het internet puilt uit van de standaardcontracten, voorbeeldcontracten en adviezen over contracten. Vaak kiezen mensen een van de opties die ze nog het beste begrijpen en dat moet het dan maar zijn. Dit is niet altijd de beste oplossing. 

Door het zelf in elkaar knutselen van contracten, geeft een schijnzekerheid die partijen (of één van hen) duur kan komen te staan, omdat dingen niet zorgvuldig geformuleerd zijn, er geen strafbepaling op staat (en dus niet afdwingbaar zijn), of zodanig vaag of arbitrair vastgelegd zijn dat je er eigenlijk niets mee kan.

Op deze plek schreef ik al eens een blog over koopcontracten waar je weinig aan hebt. Er zijn ontzettend veel contracten waarvan mensen eigenlijk niet precies weten wat erin staat, en tegen de tijd dat de zaak zo ver geëscaleerd is dat iemand die bureaulade gaat uitmesten om dat stuk papier te zoeken, is er eigenlijk dan al geen redden meer aan.

Uiteindelijk zijn de beste overeenkomsten die overeenkomsten waarin ieder der partijen precies weet waar hij mee instemt en ook waarom die keuze op die manier is gemaakt. Ieder der partijen weet dan waar hij aan toe is en dat betekent dat niemand teleurgesteld raakt. 

Dat betekent feitelijk dat bij het aangaan van de overeenkomst iets meer moet worden geïnvesteerd in het doornemen van de overeenkomst. Dat hoeft helemaal niet door deze iedere keer van begin tot eind voor te dragen, maar wel door bij elkaar te zitten en te zeggen: op dit punt moeten wij een beslissing nemen, welke optie past het best bij ons en bij wat wij van deze overeenkomst verwachten. Dat betekent soms dat er kosten moeten worden gemaakt, of tijd moet worden geïnvesteerd. 

Eén van de services van de Vereniging Eigen Paard is dat ik voor u een contract kan maken, of kan beoordelen. In het geval van een beoordeling legt u mij het concept-contract voor. Telefonisch of op mijn kantoor nemen wij dan door wat er staat en wat u voor ogen staat. Ik schrijf dan een advies over de punten die aandacht behoeven en waarom. Met dat advies kunt u met uw contractspartij overleggen, of kunnen wij gezamenlijk kijken welke optie het beste bij u past. 

Als u nog geen opzet voor een contract heeft, is de werkwijze niet zo anders. Eerst overleggen wij over de wensen en mogelijkheden. Dan maak ik een concept-contract, met een advies over de punten waarop nog beslist moet worden en de opties die daarvoor voor de hand liggen. Vervolgens kunt u dit zelf met uw contractspartij doornemen, of kunnen wij gezamenlijk kijken welke optie het beste bij u past. 

Voor leden van de Vereniging Eigen Paard zijn de kosten van dergelijke begeleiding daartoe beperkt, dit beschouwt de Vereniging als een van haar basistaken.

Floortje Maat
huisadvocate Vereniging Eigen Paard

Nieuwe datingsite Paardpartner.nl

Paard & Partner is de naam van de nieuwe datingsite voor mensen in de paardenwereld. De site wordt in het weekend geïntroduceerd, de eerste demo’s zijn te zien tijdens de Horse Dating dag op 1 juli in Oosteind. Waar het bij Horse Dating gaat om het vinden van het juiste paard, gaat het bij Paard & Partner alleen om matches tussen mensen. Mensen die iets met paarden hebben en een partner met gelijke interesses zoeken, kijken op paardpartner.nl.

Gebruikers van Paardpartner.nl vullen hun profiel in, plaatsen foto’s en eventueel filmpjes, vermelden erbij of ze een paard hebben en betalen € 10 per maand. De eerste vijftig aanmelders betalen zelfs helemaal niets. Initiatiefneemster Ilse Jespers: “We zien om ons heen genoeg singles in de paardenwereld, van jong tot oud. Zeg dat 500.000 mensen in Nederland iets met paarden hebben, dan kennen ze elkaar niet, hoewel het een ons-kent-ons-wereldje is. Een normale datingsite kan ook, maar een partner moet snappen dat mensen met paarden heel veel tijd doorbrengen met hun dieren.”

Het idee van een datingsite voor paardenmensen ontstond begin dit jaar. Ilse Jespers is ook directeur van de Vereniging Eigen Paard: “Met de vereniging organiseren we ook Horse Dating en dan vroegen mensen vaak of dat ook voor mensen bestond. Wij legden dan uit dat het voor de match tussen mens en paard was maar het zette ons wel aan het denken. Begin dit jaar zijn we aan de slag gegaan, Daisy Plukkel en ik, en nu is de site live. We zijn persoonlijk bereikbaar, niks anoniems, we houden het simpel in de opzet. We hebben natuurlijk het voordeel dat online daten iets heel normaals is geworden.”

Ben jij een stabiele ruiter?

Afgelopen week vertelde een klant mij over haar angsten. Ze durfde niet naar buiten met haar paard. Met haar vorige paard was dat geen enkel probleem, maar sinds ze een nieuw paard had, was ze bang geworden. “Zoals je in één ding bent, zo ben je in alles”, zei ik tegen haar waarna ik doorvroeg op de angst en hoe zij dat ervaarde in de rest van haar leven. Ze was zo open en eerlijk… Ze vertelde me dat ze altijd al onzeker is geweest. Haar zelfvertrouwen heeft een aardige deuk opgelopen omdat ze vroeger veel gepest is. Maar dat deel wil ze afsluiten door te ervaren wat ze het allerliefste doet; paardrijden. Buiten. En samen met haar dochter en hun paarden!

Ik vond het knap van haar dat zij zelf de link kon leggen naar haar thuissituatie. Want ik ben ervan overtuigd dat wanneer je aan jezelf gaat werken met je paard, dit ook van invloed is op de rest van je leven. Angst komt namelijk voort uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Wanneer je zelfvertrouwen weer gaat groeien, zul je merken dat je angst ook vanzelf minder wordt.

Werken aan je zelfvertrouwen doe je op je eigen tempo. Jouw paard past zich daaraan aan. Veranderingen in jouw zelfverzekerheid zul je ook bij je paard voelen en zien. Als ik samen met ruiters en hun paard werk, krijg je tijdens het rijden continu feedback. Stapje voor stapje bouwen we het op. En samen overwinnen we spannende gebeurtenissen die je op jouw pad tegenkomt. Elke kleine stap is het waard en helpt om verder te komen. En dat is oh zo waardevol!

Paarden nemen je niks kwalijk, maar ze willen wel graag een stabiele ruiter/eigenaar om zich heen. Jullie kennen vast wel de uitspraak: ‘pas als je goed voor jezelf kunt zorgen, kun je dat ook voor anderen’. Dat is zeker ook het geval bij paarden. Door in jezelf te investeren, investeer je ook direct in jouw paard op de meest waardevolle manier. Als jij stabiel bent, kun jij de ruiter zijn waar je paard naar verlangt.

Voor veel mensen is hun paard hun alles. Een (extra) kind. Iets waar je de wereld voor zal verplaatsen. Een dierbare waarvan jij wilt dat hij/zij gelukkig is. Dat dit bij jezelf begint, is vaak niet het eerste waar ruiters aan denken. Maar aan jezelf werken is wel de basis die een paard nodig heeft. Wanneer je goed voor jezelf zorgt, stabiel en zeker bent, kun je duidelijk grenzen voelen en aangeven. Pas dan kan je de dingen doen je het liefste doet en kan je jouw paard alle liefde geven die je wilt. En dat is toch het mooiste cadeau dat je jouw paard, jouzelf en alle mensen waar je van houdt, kunt geven?!

Schrijf je nu in voor een van mijn programma’s of mail mij voor een gratis kennismakingsgesprek t.w.v. 147 euro.  Op 7 juli kun je voor € 99,- deelnemen aan de clinic zelfverzekerd paardrijden.

Enjoy2Day!

Janneke Valkering

Stephanie Visser: als we dat niet goed zouden doen, zijn we ten dode opgeschreven

Zo’n acht jaar geleden kwam Stephanie Visser in aanraking met de Vereniging Eigen Paard omdat ze een paard zocht. Het mondde via een sessie Horse Dating uit in de aankoop van het dressuurpaard Tobijan, die Z2 startgerechtigd werd met haar dochter Nikki. Nu is ze voorzitter van de Vereniging Eigen Paard en organiseert ze eigenlijk zelf op 1 juli in Oosteind een volgende sessie.

“Eigenlijk kun je het beschouwen als een speeddate tussen paard en toekomstige eigenaar,” vertelt Stephanie. “Mensen die hun paard te koop hebben, kunnen hun paard aanmelden. En mensen die een paard zoeken, kunnen zich aanmelden voor de Horse Dating dag op 1 juli.  Paarden worden klinisch gekeurd, ze kunnen worden uitgeprobeerd en dan kunnen we kijken of er een match is tussen paard en eventueel koper. Het fijne is dat je meerdere paarden kunt testen. En als het leuk loopt, kun je met de eigenaar in onderhandeling.”

Zelf maakte Stephanie Visser acht jaar geleden op Outdoor Gelderland kennis met het fenomeen Horse Dating: “We wilden een paard kopen maar we wisten niet zo goed hoe of wat. Het heeft natuurlijk niet allemaal zo’n brandschoon imago: soms word je belazerd waar je bij staat. Mijn stiefvader vroeg toen of er niet zoiets bestond als de Vereniging Eigen Huis. We hebben wat gegoogeld en toen zijn we naar Outdoor Gelderland gegaan. We hadden een paard op het oog maar Frenk Jespers en Gert van der Hoorn vonden het toen niet verstandig: het paard kon nu op de wei veel energie kwijt en wij stonden op de Rotterdamse manege, met twee dochter van 11 en 13. We hebben toen een aantal paarden bekeken en als we dachten dat iets zou kunnen kloppen, haalden we Frenk erbij omdat we die als vertegenwoordiger van de Vereniging hadden leren kennen. En zo hebben we Tobijan gevonden.”

Nu als voorzitter van de Vereniging Eigen Paard staat ze aan de andere kant: “Hoe ik weet dat mensen bij ons vertrouwd terecht kunnen? We zijn een onafhankelijk partij en het is ons doel dat verkoper en nieuwe eigenaar tevreden moeten zijn. Als we dat niet goed zouden doen, zijn we binnen de kortste keren ten dode opgeschreven. Natuurlijk kan er een keer wat fout gaan. Bij het paard dat wij kochten, bleek bij de keuring door de dierenarts dat hij kreupel liep. Zo’n man zegt dan heel gemakkelijk: ik denk te kleine ijzers, kom over een paar weken maar terug. Frenk heeft hem toen gevraagd bloed te checken, om zeker te weten dat hij geen pijnstiller heeft gehad als hij bij de herkeuring wel goed loopt. Daar zou ik als argeloze koper nooit over nagedacht hebben. En mocht het fout gaan, dan hebben we altijd nog onze juridische afdeling.”

Op 1 juli is de Horse Dating sessie in Oosteind. Verkopers en kopers kunnen zich hier aanmelden.

Vereniging Eigen Paard op Universal Horse Data

Bron: Equnews

Luister jij naar de signalen van je lichaam?

Janneke Valkering is sinds kort aangesloten als deskundige van Vereniging Eigen Paard als het gaat over zelfverzekerd paardrijden. Regelmatig schrijft ze een blog en geeft ze verschillende workshops, bv tijdens Horse Dating en op 15 juni.

Ik heb een lange periode slecht geluisterd naar de signalen die ik kreeg van mijn lichaam. Niet omdat ik ze niet voelde, maar omdat ik altijd sterk wil zijn. Als ik bijvoorbeeld moe ben, kies ik er niet voor om te gaan rusten maar ga ik mijn huis schoonmaken. Want hoe zonde van mijn tijd is het om er geen gebruik van te maken ondanks dat ik moe ben en geen zin heb om iets te ondernemen? Dit zorgde ervoor dat ik gewoon doorging met wat ik aan het doen was, zonder aandacht te besteden aan de spanning die ik in mijn nek voelde…

Dit heb ik lang volgehouden. Maar nu weet ik beter!

Door niet te luisteren naar de signalen van je lichaam, je eigen grenzen te overschrijden en je bezig te houden met dingen waar je niet van houdt, maakt je niet sterker maar juist zwakker! Je krijgt veel meer energie en zin in activiteiten als je naar jezelf luistert en je grenzen bewaakt. En het leuke is… Dit zit hem al in heel kleine dingen!

Bijvoorbeeld: ik fietste naar mijn werk. Een prachtige rit van een uur door park en bos. Halverwege kreeg ik plots last van mijn been. Er zat een spier niet lekker. Hij drukte en zeurde. Normaal gesproken zou ik denken ‘Het is nog maar een halfuur fietsen. Even doorbijten nog Janneke, zo erg is het niet.’ Met als gevolg dat ik de hele dag een zeurende en pijnlijke spier had gehad. Dat zou ik gaan compenseren waardoor er alleen maar op meer plekken in mijn lichaam spanning zou ontstaan die ik zou gaan voelen.

Maar dat deed ik dus niet! Ik voelde de zeurende pijn en stapte van mijn fiets af. Deed wat rekoefeningen, zette mijn zadel wat hoger en kon door. Dit zorgde ervoor dat de pijn wegzakte en ik ook weer wat flexibeler op mijn fiets zat. Vervolgens heb ik er op mijn werk helemaal geen last meer van gehad! Het leuke was dat ik mijzelf heel blij voelde door mijn gezondheid voorop te stellen – dan maar 2 minuten later op het werk… Ook gaf het een goed gevoel toen willekeurig voorbijgaande fietsers vroegen of het goed ging. Ik kon heel enthousiast vertellen dat het prima ging en alleen even wat rekoefeningen deed. Zo begon ik ontspannen aan m’n dag en voelde me trots. Het is leuk om daar even bij stil te staan!

Juist deze kleine dingen in het leven tellen en maken het mooier. Zo kun je meer genieten van het hier en het nu en voel je je gelukkiger, toch?!

Dit is voor mij ook van toepassing met paardrijden. Zoals je het één benadert, zo benader je alles… Soms zit ik na een dag hard werken met meer spanning op het paard. In plaats van daar geen aandacht aan te besteden, doe ik dat nu juist wél. Ik check regelmatig mijn spierspanning. Gooi mijn schouders of benen even los en voel direct verandering. Zowel bij mijn paard als bij mijzelf.

Wil jij ook meer genieten van de kleine dingen en luisteren naar je eigen lichaam? Je angst bij het paardrijden overwinnen, maar tegelijkertijd ook merken dat er een verandering plaatsvindt op alle gebieden in je leven?

 

Hoe gaat het taxeren van je paard in werking?

Soms is het nodig of wenselijk dat een paard getaxeerd wordt, dit kan zijn omdat je een paard wilt aankopen, voor de verzekering of bijvoorbeeld bij een geschil na aankoop/verkoop of bij echtscheiding. Maar hoe gaat zo iets nou in zijn werk? Rebecca van het Youtubekanaal Hart voor Paarden heeft een uitgebreide video gemaakt waarbij Anouk (Paardentaxatie NH) uitlegt hoe de taxatie in zijn werk gaat.

Leden ontvangen 15% korting op de taxatie van hun paard via Paardentaxatie NH!