Onze deskundige Anouk Burgering-Holleman

Alleen ga je sneller, samen kom je verder…daarom werk ik graag samen met Vereniging Eigen Paard!

Bij Vereniging Eigen Paard kun je terecht met al je vragen over paarden en pony’s. Tevens bieden zij diverse diensten met een team van onafhankelijk deskundigen. Eén van de diensten is aankoopbegeleiding.

Anouk maak deel uit van het team onafhankelijke deskundigen van Vereniging Eigen Paard.

Graag vertel ik je over de mogelijkheden van onafhankelijk en deskundig advies bij het aankopen van een paard of pony en voor het taxeren van paarden en pony’s. Het aankopen van een paard of pony is tenslotte een belangrijke aankoop. Helaas gaat niet elke aankoop goed…

Het is mijn beroep om mensen bij het aankopen van een paard of pony te adviseren. Naast het geven van aankoopadvies, taxeer ik paarden en pony’s. Dit is een wat “officiëler” en uitgebreider traject waarbij ik meerdere gegevens over het paard verzamel, het paard of de pony kom bekijken, de verwachtingswaarde inschat en hier een waarde aan verbind.

Begin 2016 heb ik de opleiding paardenmakelaar-taxateur bij NHI-Equi succesvol afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik extra kennis en ervaring opgedaan over o.a. bewegingsleer, exterieurleer, gezondheid, beengebreken, rugaandoeningen, anatomie & fysiologie, en natuurlijk over taxatieleer. Regelmatig volg ik bij verschillende stamboeken en het KNHS workshops en cursussen, bezoek ik fokdagen, keuringen en (veulen)veilingen om actuele kennis te behouden over de verschillende rassen.

Anouk heeft in 2016 haar bedrijf Paardentaxatie-NH opgericht. Voor leden van Vereniging Eigen Paard geldt een korting van 15% voor het taxeren van een paard of pony.

Vlog over de clinic met Rien van der Schaft

Eén van de hoogtepunten Balans Hippique op 24 maart is de afsluiting: een dressuurclinic met niemand minder dan de Nederlandse bondscoach  Rien van der Schaft!

In de clinic wordt gediscussieerd over de punten die een jury geeft aan onderdelen die de combinaties laten zien. Judith Pietersen en Kim van der Velden zullen ieder een paard voorstellen tijdens deze clinic. Rien van der Schaft zal aangeven bij verschillende onderdelen welk cijfer hij zou geven en waarom. Daarnaast zullen enkele juryleden maar ook het publiek aangeven wat zij voor punt geven voor dezelfde oefening. Waar nodig zal de discussie worden aangegaan tussen de bondscoach, de juryleden en het publiek.

Onze dagvoorzitter Bert van Wanrooij zal deze clinic begeleiden en ervoor zorgen dat het een interactieve en leerzame clinic wordt.

Antoinette Diks is lid van een team van opleidingsspecialisten die zich bekommeren over hoe het eigenlijk gesteld is met het goed paard leren rijden en die de KNHS daarover adviseren. Zij geeft in deze vlog aan hoe de clinic in zijn werking gaat en waarom het van belang is.

Lijkt het je leuk om hierbij te zijn, koop je kaartje dan hier met korting in de voorverkoop.

 

Vlog Roos Dyson

Roos Dyson is expert in houding en zit en een van de deskundigen van Vereniging Eigen Paard.

Roos zal ook een clinic verzorgen tijdens het paardenevenement Balans Hippique op zaterdag 24 maart te Exloo.

Bekijk hier haar vlog.

 

Balans Hippique 24 maart 2018 bij Hippisch Centrum Exloo

Balans Hippique is hét hippische gezondheidsevenement. Tijdens dit evenement komen verschillende onderdelen aan bod die betrekking hebben op de gezondheid van paard en ruiter.

Het is een dag vol interessante clinics van o.a bondscoach Rien van der Schaft en hengstenkeuringscommisielid KFPS Frenk Jespers. Judith Pietersen en Kim van der Velden zullen paarden voorbrengen.

In de ochtend worden er diverse clinics gegeven over houding en zit. In de middag is er een clinic over het kopen van een paard en worden 2 Friezen en 2 KWPN’ers op hun exterieur beoordeeld, ook onder het zadel. De dag wordt afgesloten met een dressuurclinic met Rien van der Schaft, waarbij er gediscussieerd wordt over de punten die een jury geeft aan onderdelen die de combinaties laten zien.

Daarnaast is er veel informatie over bijvoorbeeld thermografie, een hartslagmeter voor paard en ruiter en nog veel meer. Er is ook een strodorp aanwezig en de hele dag wordt op video en foto vastgelegd. De bezoekers ontvangen een goodiebag en er worden diverse prijzen verloot.

Meer informatie is te vinden op www.balanshippique.nl

Leden van Vereniging Eigen Paard ontvangen € 2,50 korting met kortingscode: vepbalans

PROGRAMMA

10:00 uur Stephanie Groet – Biochematica
10:30 uur Ella de Gorte – van Doorn thermografie
10:40 uur Roos Dyson – Houding en zit
11:30 uur Gerrit Jan van Enck – Duo Protection
11:40 uur Ingrid Hekkert en Ilse Verbraak – Stuyts – Flexchair en Echo
12:10 uur Anouk Burgering en Frenk Jespers clinic aankoop (strodorp)
12:45 uur Frenk Jespers en Sabien Zwaga – clinic exterieurbeoordeling KFPS – KWPN
13:45 uur Leon Rutten Saddle clip
14:00 uur Frenk Jespers en Sabien Zwaga – Beoordeling onder het zadel
15:00 uur Cees van BeckhovenHartslagmeter
15:15 uur Rien van der Schaft – dressuurclinic Met Judith Pietersen en Kim van der Velden
16:45 uur Afsluiting

Je eigen proefpaard, of hoe zit dat eigenlijk?

Zeker onder mensen die louter voor hun plezier een paard kopen, is het niet ongebruikelijk om in het kooptraject te spreken over een proefperiode. In het verleden gingen mensen wat vaker bij een paard kijken, maar met de opkomst van het internet en daarmee de vergroting van het zoekgebied is dat in toenemende mate lastig. Om toch zeker(der) te weten wat je koopt, komen mensen wel eens een proefperiode overeen. De Vereniging Eigen Paard verzocht mij recent daarvoor een standaard-contract op te stellen, met een aantal open opties erin. Vol goede moed ging ik daarmee aan de slag, om vervolgens bij het meest basale raamwerk al helemaal in de soep te lopen. Een proefregeling is eenvoudigweg te divers om in een standaard te vatten. De bedoelingen, uitgangspunten en relaties tussen partijen zijn zo verschillend dat daarvoor niet of nauwelijks een regeling is. Koop je een veulentje van je stalbaas, help je iemand uit de brand die het financieel niet (meer) helemaal rond heeft, wil je een pony om mee in de kaders te rijden of juist een kuikenmakke beginnerspony voor een startend kind, is hoeverre kennen partijen elkaar en zitten zij, voor wat betreft de paarden, op één lijn? In plaats van een mooi nieuw standaard-contract bevat dit artikel daarom een aantal punten waarover je in ieder geval nagedacht moet hebben (en eigenlijk afspraken over moet hebben vastgelegd) voordat je in een dergelijke constructie stapt.

Ter inleiding zullen de plus- en minkanten voor ieder der partijen worden toegelicht, waarna ik achtereenvolgens zal ingaan op de volgende punten:

  • Hoe lang
  • Waar staat het paard
  • Wie draagt welke kosten
  • Wanneer wordt er wat betaald
  • Is sprake van een opschortende of een ontbindende overeenkomst, dus wie draagt het risico dat het paard iets krijgt in die periode;
  • Wie verzekert het paard;
  • Wat mag er met het paard en wat niet
  • Wie neemt beslissingen omtrent (alternatieve) behandelingen van het paard
  • Wie draagt het bewijs van eventuele problemen;
  • Welke spullen gaan onder welke condities mee;

 

Kopersargumenten

Voor een koper zitten er vooral kansen aan een proefperiode, als deze goed is geregeld. Immers: je kunt gedurende een bepaalde periode ‘eigen paardje spelen’, dus bekijken of de wensen die je hebt bij een paard, bij dit paard ook daadwerkelijk tot uiting komen. Als je als recreant of niet-professionele sporter een paard koopt, is niet (alleen) het sporttalent relevant, maar juist met hoeveel plezier je dagelijks de nodige tijd en aandacht aan het paard gaat besteden. Voor mensen met een baan is een paard een behoorlijke aanslag op je vrije tijd en dan is het wel heel fijn om te weten dat het paard je inderdaad die vriendschap en affectie biedt waar je naar op zoek bent. De één knuffelt graag eindeloos met een paard, terwijl het voor de ander vooral belangrijk is dat het paard ook nog fijn te rijden is als het twee of drie dagen niet gewerkt heeft.

Met een paard op proef kun je dit allemaal uitproberen. Als het dan klopt, weet je wat je koopt. Als het niet klopt, breng je het paard terug en zoek je verder, zonder dat daar allerlei (financiële) consequenties aan verbonden zijn.

Aan de andere kant loop je als koper wel het risico op allerlei discussies met de verkoper, over of het paard bepaald gedrag al had, hoe je ermee om bent gegaan, over een vergoeding en over de consequenties van eventuele schade, met name als je besluit het paard uiteindelijk niet te kopen.

 

Verkopersargumenten

 Iedere verkoper wil graag dat zijn paard goed terecht komt, dat de combinatie klikt en dat je – als het paard eenmaal verkocht is – ook zeker weet dat ook de koper weet wat-ie in huis heeft gehaald en dat daarmee de kans op ‘gedonder achteraf’ sterk afneemt. Aan de andere kant betekent dat wel dat je je paard, dat in alle gevallen enige waarde vertegenwoordigt, aan de zorg moet overdragen van iemand die je misschien helemaal niet zo goed kent. Als diegene het paard dan niet koopt, wat krijg je dan terug en hoe moet je dat regelen?

 

Hoe lang duurt de overeenkomst

Een proefperiode kan zo lang duren als je zelf wil, maar hoe langer deze duurt, hoe groter de kans is dat er onomkeerbare beslissingen genomen moeten worden, en wie van beiden neemt een dergelijke beslissing dan. Een advies is om een periode van niet veel meer dan twee weken te kiezen. In die tijd kan een paard in ieder geval in enige mate wennen en krijgt de ruiter een idee van het paard dat hij koopt. Aan de andere zijn problemen die in twee weken zijn ontstaan, incidenten daar gelaten, vaak nog wel weer recht te breien. Als een koper na twee weken nog twijfelt, is dit waarschijnlijk niet het goede paard.

 

Waar staat het paard

Tenzij koper en verkoper vlak bij elkaar in de buurt wonen (hetgeen de hele proefperiode een stuk laagdrempeliger maakt omdat de verkoper toezicht kan houden), zal het paard naar alle waarschijnlijkheid met de koper mee gaan. Er moeten dan afspraken over het vervoer worden gemaakt, maar zeker ook over de plek waar het paard komt te staan. Als het paard van een sportstal komt en gewend is 23 uur per dag op stal te staan, kun je als koper wel over willen gaan naar een hit actief-stal, maar daar gaat meestal een gewenningsperiode aan vooraf voor het paard die niet in de proefperiode te vatten is, en andersom geldt vaak hetzelfde. Eigenaren hebben vaak zeer uitgesproken gedachten over de huisvesting van hun paard, het is dan van belang om te weten dat dit goed geregeld is voordat je je paard met een gerust hart aan een ander geeft. Ditzelfde geldt voor het voer dat een paard krijgt, het ene paard kan zoveel moeilijker reageren dan het andere. Zo hoorde ik ooit dat iemand een kapitaal paard gekocht had en na een half jaar ‘nu ook had gezorgd dat de lekkage in de box verholpen werd’, als verkoper zou ik dat een heel vervelende gedachte hebben gevonden.

 

Wie draagt welke kosten

Ook als het paard maar kort verplaatst wordt, doet zich de vraag voor wie wat betaalt. Wie betaalt de kosten van de nieuwe stalling, wie betaalt de kosten van de doorlopende ‘oude’ stalling? Wordt er een proefperiodevergoeding afgesproken en zo ja: hoe hoog is die? En wordt die bij de verkoop met de koopsom verrekend, of ten dele, of helemaal niet? En als de dierenarts onverhoeds moet komen, wie draagt dan de kosten? En als de dierenarts moet komen en is afgesproken dat alleen bijzondere kosten door de koper worden gedragen, maar de dierenarts ‘pakt meteen de enting mee’, wie draagt dan die kosten? Ditzelfde geldt voor (meegegeven) voer en zo zijn nog vele al dan niet voorziene kosten te bedenken.

 

Wanneer wordt er wat betaald?

Dit ziet niet alleen op de koopprijs, maar ook op een eventuele vergoeding voor het gebruik van faciliteiten en materialen etcetera.

 

Opschortende of ontbindende overeenkomst

Je komt overeen dat je het paard koopt als-ie bevalt (of als je een proefwedstrijd met een bepaald percentage uit rijdt, of als het paard er in het bos niet met je vandoor vliegt, of de stalwanden er niet uit trapt, of welke maatstaf je dan ook aanhoudt), maar is dat dan een overeenkomst waarbij je het paard koopt, totdat blijkt dat hij niet aan wensen voldoet, of een overeenkomst waarbij je hem pas koopt nadat dat al gebleken is. Voor een leek is dat onderscheid vaak moeilijk te maken. Het gaat om de vraag of je hem koopt en hem misschien terug mag geven of dat je hem nog niet koopt maar een soort sterk recht krijgt om hem te kopen als je van bepaalde eigenschappen hebt verzekerd. Dit onderscheid is vooral van belang als er iets mis gaat. Als het paard bijvoorbeeld koliek krijgt en dood gaat, wie draagt dan de schade. Is het paard ontbindend gekocht, dan is het paard van de koper en moet die alsnog afrekenen, hoewel hij zelf niets meer heeft, maar is het paard onder opschortende voorwaarde gekocht, dan is er nog geen koop tot stand gekomen en blijft het risico voor de verkoper. Het is voor alle omstandigheden goed om vast te leggen wie wanneer de kosten van schade draagt, ook voor gevallen dat niemand daarvan een verwijt te maken valt.

 

Wie verzekert het paard

In het verlengde hiervan speelt ook de vraag naar de verzekering van het paard een rol. Als de koper het paard al in eigendom heeft verkregen, dekt een eventuele verzekering van de verkoper de schade niet meer. Anderzijds dekt de verzekeraar van de koper de schade niet als niet duidelijk is hoe de eigendom is geregeld in de ‘overgangsperiode’.

 

Wat mag er met het paard en wat niet?

De koper wil het paard liefst zo uitgebreid mogelijk uitproberen, terwijl de verkoper het liefst heeft dat het paard twee weken in bubbeltjesplastic gewikkeld staat; die is immers de regie kwijt. Het is daarom goed om af te spreken wat wel en niet met het paard mag gedurende de proefperiode. Het gaat dan om dingen als vervoer, lessen, derden die het paard berijden, maar ook bijvoorbeeld (minimaal of maximaal) weidegang, buitenritten, deelname aan evenementen of bijvoorbeeld een crosstraining. Enerzijds moeten de risico’s voor de verkoper te overzien blijven, anderzijds moet de koper wel kunnen uitzoeken of het paard past bij wat hij graag zou willen. Maar je zal het paard maar met een peesblessure van het springen terug krijgen, terwijl je daar nog zo voor had gewaarschuwd, of het risico lopen dat het paard de ziekte van Lyme heeft opgelopen tijdens uitgebreide bosritten. De koper moet zich er in de proefperiode terdege rekenschap van geven dat hij misschien wel, misschien niet, de eigendom van een ander in handen heeft. Teneinde te voorkomen dat je hierover discussie krijgt, is het verstandig hierover afspraken te maken.

 

Wie neemt beslissingen over (alternatieve) behandelingen van het paard?

Als het paard ‘gaat zoals hij gaat’, hoeft er in die bepaalde periode niets te gebeuren. Staat een paard echter bijvoorbeeld op bijzonder beslag, of bezeert het zich, krijgt het koliek (al dan niet als gevolg van ander voer) of iets dergelijks, dan is het wel van belang dat er beslissingsmacht ligt. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor de situatie waarin het paard koliek krijgt en een beslissing tussen een kostbare operatie of het euthanaseren van het paard moet worden genomen, of de beslissing waarbij een paard als gevolg van een incident een zeer heftige peesblessure oploopt.

 

Maar men kan het ook minder heftig bedenken. Wellicht geeft de verkoper het paard altijd een bepaald supplement, mag de koper daar dan in die periode mee stoppen. Of wil de koper weten of het paard er beter van wordt als de fysiotherapeut/osteopaat/magnetiseur of welke andere deskundige dan ook, naar het paard komt kijken. Enerzijds moet de koper de kans krijgen uit te vinden of het paard bij hem past, anderzijds is het paard nog niet (definitief) van hem en kan hij niet naar believen doen wat hij wil. Overleg en het maken van duidelijke afspraken is hierin noodzakelijk, ook als die afspraken luiden ‘als koper iets wil, overlegt hij en pas als verkoper akkoord is, gaat het door’ Het hoeft geen uitgewerkt beslismodel te zijn, maar het is voor iedereen belangrijk dat hij weet waar hij aan toe is.

 

Wie draagt het bewijs van eventuele problemen

Paarden zijn gewoontebeesten. Als ze van plek, voer, ruiter of levensritme veranderen, kan dat enorme gevolgen hebben. De ene eigenaar doet de dingen net weer anders dan de ander en de een accepteert dingen die de ander niet accepteert. Maar wat nu als het paard twee weken meegaat en aan het eind blijkt het paard een stalgebrek te hebben opgelopen, waarvan de koper zegt ‘dat had-ie al’, en de verkoper meent dat het bij de koper is ontstaan. Of het paard ontsnapt uit de wei met forse schade tot gevolg, waarvan de verkoper zegt ‘je omheining was ondeugdelijk’. Het is van belang om die reden vooraf duidelijk te maken wat de koper kan verwachten en welke gebreken, bijzonderheden en tekortkomingen het paard heeft en vervolgens af te spreken wat partijen met eventuele problemen doen. Want als koper ben je blij dat je niet dat luchtzuigende paard koopt, terwijl je als verkoper er niet op zit te wachten op een paard zonder gebrek mee te geven en twee weken later een luchtzuiger terug te krijgen.

 

Welke spullen gaan onder welke condities mee?

Het is van belang om af te spreken wat je als verkoper met het paard mee geeft en wat daarvan uiteindelijk onderdeel van de koop is. Misschien wil je het zadel wel mee op proef geven, maar niet mee verkopen. Maar wat dan als je het zadel na twee weken terug krijgt en er zitten allerlei beschadigingen in het leer, of met een gescheurde singelstoot. Of met een gebroken boom? Wie levert het bewijs van de staat van het zadel? Niet alleen harnachement kan mee, je kunt daarbij ook denken aan bijvoorbeeld de vaste set borstels (om bijvoorbeeld overdracht van huidziekten te voorkomen), of aan een mondvoorraad voer, of een bepaald type hooi. Moet daar dan voor worden betaald en zo ja, hoeveel etcetera.

Deze blog werd geschreven door onze huisadvocaat Floortje Maat.

 

 

 

 

 

Vind je Buitenrit — Vinden, boeken & rijden

Te paard de natuur in heerlijk! Dat onbeschrijfelijke gevoel, wanneer je te paard langs de kustlijn, door het bos of over de hei galoppeert. Jij weet hoe het voelt. De vrijheid, de natuur, intens genieten. Buitenrijden te paard, dat is waar ik van houd!

Buitenritten, de mooiste kant van paardrijden

Ik ben Patty Casander oprichtster van Vind je Buitenrit en ik heb een passie voor het paardrijden buiten in de natuur. Vanuit die passie is Vind je Buitenrit ontstaan. Want het liefst geniet ik elk vrije moment van een prachtige buitenrit. Echter als je niet in een natuurgebied woont, zelf woon ik in Amsterdam, is een buitenrit niet zo makkelijk te regelen.

Informatie over paarden & buitenrijden

Op VindjeBuitenrit.nl vind je alle informatie buitenrijden. Hier vind je tussen de mooiste, fijnste en spannendste buitenritten precies die buitenrit voor jou. We hebben veel exclusieve adressen die je anders niet zo makkelijk tegenkomt. Moet je net iemand kennen die de buitenrit gereden heeft.

Op veel buitenritten kan je aansluiten met je eigen paard. Super fijn als je ergens gaat rijden waar je de weg niet kent. Dat je kan opstappen op een plek waar de goede voorzieningen zijn voor jou en je paard. Zo kan je veilig en ontspannen aan de buitenrit beginnen.

Ook leuk als degene met wie je wilt rijden geen eigen paard heeft. Kunnen jullie toch samen op pad. Je kunt van te voren lezen wat je kunt verwachten van de buitenrit, zodat je een veilige en ontspannen rit kunt rijden terwijl je op de mooiste plekken komt.

Reserveren gaat via de website. Je kan via de site vragen stellen aan de stal als je nog vragen hebt. Vind je Buitenrit is vinden, boeken & rijden.

Veel rijplezier!

Patty Casander

Web-log van Hart voor Paarden over ons!

Rebecca van Hart voor Paarden heeft een web-log over ons gemaakt! Ze heeft met Hart voor Paarden haar eigen YouTube kanaal.

Bekijk hier de video

Daten met een paard – Horse Dating

Toen ik voor de eerste keer hoorde over Horse Dating van Vereniging Eigen Paard, had ik niet direct een beeld. Bij daten heb ik wel een beeld, maar Horse Dating zei mij niet gelijk iets.

De zoektocht naar een paard of pony is soms net zo ingewikkeld als de zoektocht naar een liefdespartner, dus waarom niet een vergelijkbare methode inzetten? Ik vind het een briljant idee.

Aan het rijtje blinddate, speeddate, dinnerdating, doedaten, internetdating kan de term horse dating toegevoegd worden.

Daten is het hebben van een afspraakje met een kandidaat-partner. Het doel van daten is dat je nader tot elkaar komt. Het tv-programma Boer zoekt vrouw is hier een mooi voorbeeld van waar we massaal naar kijken op zondagavond.

Bij Horse Dating werkt het ook zo. https://verenigingeigenpaard.nl/diensten/horse-dating/
Paardenliefhebbers die op zoek zijn naar een paard of pony, vullen hun wensen in op een formulier. Vereniging Eigen Paard gaat met dat ingevulde formulier op zoek naar een kandidaat-paard/pony. Als er geschikte kandidaten zijn gevonden, worden deze kandidaten uitgenodigd voor een ontmoeting tijdens Horse Dating op 5 juni 2017. De paardenliefhebbers kunnen kennismaken met de kandidaat paarden/pony’s. Springt de vonk over? Passen paard en potentiele koper bij elkaar? Is er een klik met rijden? De aankoopadviseur van Vereniging Eigen Paard is aanwezig om deze dag te begeleiden, om vragen te beantwoorden, om tips en advies te geven. Een gelegenheid dus om met professionele begeleiding een kandidaat-paard/pony te ontmoeten. Want zoals ik al eerder heb geschreven in een blog: Goede raad is goud waard!

Op 5 juni 2017 staat Horse Dating op het programma tijdens Paard&Plezier 2017 bij Paardesportcentrum Gert van der Hoorn in Kootwijk. Ik ben zeker aanwezig en ik zie uit naar geslaagde matches.  http://paardplezier.nl/
Uitgeest, maart 2017
Anouk Burgering-Holleman, taxateur paarden en pony’s & aankoopadvies
www.paardentaxatienh.nl