Balans Hippique 24 maart 2018 bij Hippisch Centrum Exloo

Balans Hippique is hét hippische gezondheidsevenement. Tijdens dit evenement komen verschillende onderdelen aan bod die betrekking hebben op de gezondheid van paard en ruiter.

Het is een dag vol interessante clinics van o.a bondscoach Rien van der Schaft en hengstenkeuringscommisielid KFPS Frenk Jespers. Judith Pietersen en Kim van der Velden zullen paarden voorbrengen.

In de ochtend worden er diverse clinics gegeven over houding en zit. In de middag is er een clinic over het kopen van een paard en worden 2 Friezen en 2 KWPN’ers op hun exterieur beoordeeld, ook onder het zadel. De dag wordt afgesloten met een dressuurclinic met Rien van der Schaft, waarbij er gediscussieerd wordt over de punten die een jury geeft aan onderdelen die de combinaties laten zien.

Daarnaast is er veel informatie over bijvoorbeeld thermografie, een hartslagmeter voor paard en ruiter en nog veel meer. Er is ook een strodorp aanwezig en de hele dag wordt op video en foto vastgelegd. De bezoekers ontvangen een goodiebag en er worden diverse prijzen verloot.

Meer informatie is te vinden op www.balanshippique.nl

Leden van Vereniging Eigen Paard ontvangen € 2,50 korting met kortingscode: vepbalans

PROGRAMMA

10:00 uur Stephanie Groet – Biochematica
10:30 uur Ella de Gorte – van Doorn thermografie
10:40 uur Roos Dyson – Houding en zit
11:30 uur Gerrit Jan van Enck – Duo Protection
11:40 uur Ingrid Hekkert en Ilse Verbraak – Stuyts – Flexchair en Echo
12:10 uur Anouk Burgering en Frenk Jespers clinic aankoop (strodorp)
12:45 uur Frenk Jespers en Sabien Zwaga – clinic exterieurbeoordeling KFPS – KWPN
13:45 uur Leon Rutten Saddle clip
14:00 uur Frenk Jespers en Sabien Zwaga – Beoordeling onder het zadel
15:00 uur Cees van BeckhovenHartslagmeter
15:15 uur Rien van der Schaft – dressuurclinic Met Judith Pietersen en Kim van der Velden
16:45 uur Afsluiting

Je eigen proefpaard, of hoe zit dat eigenlijk?

Zeker onder mensen die louter voor hun plezier een paard kopen, is het niet ongebruikelijk om in het kooptraject te spreken over een proefperiode. In het verleden gingen mensen wat vaker bij een paard kijken, maar met de opkomst van het internet en daarmee de vergroting van het zoekgebied is dat in toenemende mate lastig. Om toch zeker(der) te weten wat je koopt, komen mensen wel eens een proefperiode overeen. De Vereniging Eigen Paard verzocht mij recent daarvoor een standaard-contract op te stellen, met een aantal open opties erin. Vol goede moed ging ik daarmee aan de slag, om vervolgens bij het meest basale raamwerk al helemaal in de soep te lopen. Een proefregeling is eenvoudigweg te divers om in een standaard te vatten. De bedoelingen, uitgangspunten en relaties tussen partijen zijn zo verschillend dat daarvoor niet of nauwelijks een regeling is. Koop je een veulentje van je stalbaas, help je iemand uit de brand die het financieel niet (meer) helemaal rond heeft, wil je een pony om mee in de kaders te rijden of juist een kuikenmakke beginnerspony voor een startend kind, is hoeverre kennen partijen elkaar en zitten zij, voor wat betreft de paarden, op één lijn? In plaats van een mooi nieuw standaard-contract bevat dit artikel daarom een aantal punten waarover je in ieder geval nagedacht moet hebben (en eigenlijk afspraken over moet hebben vastgelegd) voordat je in een dergelijke constructie stapt.

Ter inleiding zullen de plus- en minkanten voor ieder der partijen worden toegelicht, waarna ik achtereenvolgens zal ingaan op de volgende punten:

 • Hoe lang
 • Waar staat het paard
 • Wie draagt welke kosten
 • Wanneer wordt er wat betaald
 • Is sprake van een opschortende of een ontbindende overeenkomst, dus wie draagt het risico dat het paard iets krijgt in die periode;
 • Wie verzekert het paard;
 • Wat mag er met het paard en wat niet
 • Wie neemt beslissingen omtrent (alternatieve) behandelingen van het paard
 • Wie draagt het bewijs van eventuele problemen;
 • Welke spullen gaan onder welke condities mee;

 

Kopersargumenten

Voor een koper zitten er vooral kansen aan een proefperiode, als deze goed is geregeld. Immers: je kunt gedurende een bepaalde periode ‘eigen paardje spelen’, dus bekijken of de wensen die je hebt bij een paard, bij dit paard ook daadwerkelijk tot uiting komen. Als je als recreant of niet-professionele sporter een paard koopt, is niet (alleen) het sporttalent relevant, maar juist met hoeveel plezier je dagelijks de nodige tijd en aandacht aan het paard gaat besteden. Voor mensen met een baan is een paard een behoorlijke aanslag op je vrije tijd en dan is het wel heel fijn om te weten dat het paard je inderdaad die vriendschap en affectie biedt waar je naar op zoek bent. De één knuffelt graag eindeloos met een paard, terwijl het voor de ander vooral belangrijk is dat het paard ook nog fijn te rijden is als het twee of drie dagen niet gewerkt heeft.

Met een paard op proef kun je dit allemaal uitproberen. Als het dan klopt, weet je wat je koopt. Als het niet klopt, breng je het paard terug en zoek je verder, zonder dat daar allerlei (financiële) consequenties aan verbonden zijn.

Aan de andere kant loop je als koper wel het risico op allerlei discussies met de verkoper, over of het paard bepaald gedrag al had, hoe je ermee om bent gegaan, over een vergoeding en over de consequenties van eventuele schade, met name als je besluit het paard uiteindelijk niet te kopen.

 

Verkopersargumenten

 Iedere verkoper wil graag dat zijn paard goed terecht komt, dat de combinatie klikt en dat je – als het paard eenmaal verkocht is – ook zeker weet dat ook de koper weet wat-ie in huis heeft gehaald en dat daarmee de kans op ‘gedonder achteraf’ sterk afneemt. Aan de andere kant betekent dat wel dat je je paard, dat in alle gevallen enige waarde vertegenwoordigt, aan de zorg moet overdragen van iemand die je misschien helemaal niet zo goed kent. Als diegene het paard dan niet koopt, wat krijg je dan terug en hoe moet je dat regelen?

 

Hoe lang duurt de overeenkomst

Een proefperiode kan zo lang duren als je zelf wil, maar hoe langer deze duurt, hoe groter de kans is dat er onomkeerbare beslissingen genomen moeten worden, en wie van beiden neemt een dergelijke beslissing dan. Een advies is om een periode van niet veel meer dan twee weken te kiezen. In die tijd kan een paard in ieder geval in enige mate wennen en krijgt de ruiter een idee van het paard dat hij koopt. Aan de andere zijn problemen die in twee weken zijn ontstaan, incidenten daar gelaten, vaak nog wel weer recht te breien. Als een koper na twee weken nog twijfelt, is dit waarschijnlijk niet het goede paard.

 

Waar staat het paard

Tenzij koper en verkoper vlak bij elkaar in de buurt wonen (hetgeen de hele proefperiode een stuk laagdrempeliger maakt omdat de verkoper toezicht kan houden), zal het paard naar alle waarschijnlijkheid met de koper mee gaan. Er moeten dan afspraken over het vervoer worden gemaakt, maar zeker ook over de plek waar het paard komt te staan. Als het paard van een sportstal komt en gewend is 23 uur per dag op stal te staan, kun je als koper wel over willen gaan naar een hit actief-stal, maar daar gaat meestal een gewenningsperiode aan vooraf voor het paard die niet in de proefperiode te vatten is, en andersom geldt vaak hetzelfde. Eigenaren hebben vaak zeer uitgesproken gedachten over de huisvesting van hun paard, het is dan van belang om te weten dat dit goed geregeld is voordat je je paard met een gerust hart aan een ander geeft. Ditzelfde geldt voor het voer dat een paard krijgt, het ene paard kan zoveel moeilijker reageren dan het andere. Zo hoorde ik ooit dat iemand een kapitaal paard gekocht had en na een half jaar ‘nu ook had gezorgd dat de lekkage in de box verholpen werd’, als verkoper zou ik dat een heel vervelende gedachte hebben gevonden.

 

Wie draagt welke kosten

Ook als het paard maar kort verplaatst wordt, doet zich de vraag voor wie wat betaalt. Wie betaalt de kosten van de nieuwe stalling, wie betaalt de kosten van de doorlopende ‘oude’ stalling? Wordt er een proefperiodevergoeding afgesproken en zo ja: hoe hoog is die? En wordt die bij de verkoop met de koopsom verrekend, of ten dele, of helemaal niet? En als de dierenarts onverhoeds moet komen, wie draagt dan de kosten? En als de dierenarts moet komen en is afgesproken dat alleen bijzondere kosten door de koper worden gedragen, maar de dierenarts ‘pakt meteen de enting mee’, wie draagt dan die kosten? Ditzelfde geldt voor (meegegeven) voer en zo zijn nog vele al dan niet voorziene kosten te bedenken.

 

Wanneer wordt er wat betaald?

Dit ziet niet alleen op de koopprijs, maar ook op een eventuele vergoeding voor het gebruik van faciliteiten en materialen etcetera.

 

Opschortende of ontbindende overeenkomst

Je komt overeen dat je het paard koopt als-ie bevalt (of als je een proefwedstrijd met een bepaald percentage uit rijdt, of als het paard er in het bos niet met je vandoor vliegt, of de stalwanden er niet uit trapt, of welke maatstaf je dan ook aanhoudt), maar is dat dan een overeenkomst waarbij je het paard koopt, totdat blijkt dat hij niet aan wensen voldoet, of een overeenkomst waarbij je hem pas koopt nadat dat al gebleken is. Voor een leek is dat onderscheid vaak moeilijk te maken. Het gaat om de vraag of je hem koopt en hem misschien terug mag geven of dat je hem nog niet koopt maar een soort sterk recht krijgt om hem te kopen als je van bepaalde eigenschappen hebt verzekerd. Dit onderscheid is vooral van belang als er iets mis gaat. Als het paard bijvoorbeeld koliek krijgt en dood gaat, wie draagt dan de schade. Is het paard ontbindend gekocht, dan is het paard van de koper en moet die alsnog afrekenen, hoewel hij zelf niets meer heeft, maar is het paard onder opschortende voorwaarde gekocht, dan is er nog geen koop tot stand gekomen en blijft het risico voor de verkoper. Het is voor alle omstandigheden goed om vast te leggen wie wanneer de kosten van schade draagt, ook voor gevallen dat niemand daarvan een verwijt te maken valt.

 

Wie verzekert het paard

In het verlengde hiervan speelt ook de vraag naar de verzekering van het paard een rol. Als de koper het paard al in eigendom heeft verkregen, dekt een eventuele verzekering van de verkoper de schade niet meer. Anderzijds dekt de verzekeraar van de koper de schade niet als niet duidelijk is hoe de eigendom is geregeld in de ‘overgangsperiode’.

 

Wat mag er met het paard en wat niet?

De koper wil het paard liefst zo uitgebreid mogelijk uitproberen, terwijl de verkoper het liefst heeft dat het paard twee weken in bubbeltjesplastic gewikkeld staat; die is immers de regie kwijt. Het is daarom goed om af te spreken wat wel en niet met het paard mag gedurende de proefperiode. Het gaat dan om dingen als vervoer, lessen, derden die het paard berijden, maar ook bijvoorbeeld (minimaal of maximaal) weidegang, buitenritten, deelname aan evenementen of bijvoorbeeld een crosstraining. Enerzijds moeten de risico’s voor de verkoper te overzien blijven, anderzijds moet de koper wel kunnen uitzoeken of het paard past bij wat hij graag zou willen. Maar je zal het paard maar met een peesblessure van het springen terug krijgen, terwijl je daar nog zo voor had gewaarschuwd, of het risico lopen dat het paard de ziekte van Lyme heeft opgelopen tijdens uitgebreide bosritten. De koper moet zich er in de proefperiode terdege rekenschap van geven dat hij misschien wel, misschien niet, de eigendom van een ander in handen heeft. Teneinde te voorkomen dat je hierover discussie krijgt, is het verstandig hierover afspraken te maken.

 

Wie neemt beslissingen over (alternatieve) behandelingen van het paard?

Als het paard ‘gaat zoals hij gaat’, hoeft er in die bepaalde periode niets te gebeuren. Staat een paard echter bijvoorbeeld op bijzonder beslag, of bezeert het zich, krijgt het koliek (al dan niet als gevolg van ander voer) of iets dergelijks, dan is het wel van belang dat er beslissingsmacht ligt. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor de situatie waarin het paard koliek krijgt en een beslissing tussen een kostbare operatie of het euthanaseren van het paard moet worden genomen, of de beslissing waarbij een paard als gevolg van een incident een zeer heftige peesblessure oploopt.

 

Maar men kan het ook minder heftig bedenken. Wellicht geeft de verkoper het paard altijd een bepaald supplement, mag de koper daar dan in die periode mee stoppen. Of wil de koper weten of het paard er beter van wordt als de fysiotherapeut/osteopaat/magnetiseur of welke andere deskundige dan ook, naar het paard komt kijken. Enerzijds moet de koper de kans krijgen uit te vinden of het paard bij hem past, anderzijds is het paard nog niet (definitief) van hem en kan hij niet naar believen doen wat hij wil. Overleg en het maken van duidelijke afspraken is hierin noodzakelijk, ook als die afspraken luiden ‘als koper iets wil, overlegt hij en pas als verkoper akkoord is, gaat het door’ Het hoeft geen uitgewerkt beslismodel te zijn, maar het is voor iedereen belangrijk dat hij weet waar hij aan toe is.

 

Wie draagt het bewijs van eventuele problemen

Paarden zijn gewoontebeesten. Als ze van plek, voer, ruiter of levensritme veranderen, kan dat enorme gevolgen hebben. De ene eigenaar doet de dingen net weer anders dan de ander en de een accepteert dingen die de ander niet accepteert. Maar wat nu als het paard twee weken meegaat en aan het eind blijkt het paard een stalgebrek te hebben opgelopen, waarvan de koper zegt ‘dat had-ie al’, en de verkoper meent dat het bij de koper is ontstaan. Of het paard ontsnapt uit de wei met forse schade tot gevolg, waarvan de verkoper zegt ‘je omheining was ondeugdelijk’. Het is van belang om die reden vooraf duidelijk te maken wat de koper kan verwachten en welke gebreken, bijzonderheden en tekortkomingen het paard heeft en vervolgens af te spreken wat partijen met eventuele problemen doen. Want als koper ben je blij dat je niet dat luchtzuigende paard koopt, terwijl je als verkoper er niet op zit te wachten op een paard zonder gebrek mee te geven en twee weken later een luchtzuiger terug te krijgen.

 

Welke spullen gaan onder welke condities mee?

Het is van belang om af te spreken wat je als verkoper met het paard mee geeft en wat daarvan uiteindelijk onderdeel van de koop is. Misschien wil je het zadel wel mee op proef geven, maar niet mee verkopen. Maar wat dan als je het zadel na twee weken terug krijgt en er zitten allerlei beschadigingen in het leer, of met een gescheurde singelstoot. Of met een gebroken boom? Wie levert het bewijs van de staat van het zadel? Niet alleen harnachement kan mee, je kunt daarbij ook denken aan bijvoorbeeld de vaste set borstels (om bijvoorbeeld overdracht van huidziekten te voorkomen), of aan een mondvoorraad voer, of een bepaald type hooi. Moet daar dan voor worden betaald en zo ja, hoeveel etcetera.

Deze blog werd geschreven door onze huisadvocaat Floortje Maat.

 

 

 

 

 

Vind je Buitenrit — Vinden, boeken & rijden

Te paard de natuur in heerlijk! Dat onbeschrijfelijke gevoel, wanneer je te paard langs de kustlijn, door het bos of over de hei galoppeert. Jij weet hoe het voelt. De vrijheid, de natuur, intens genieten. Buitenrijden te paard, dat is waar ik van houd!

Buitenritten, de mooiste kant van paardrijden

Ik ben Patty Casander oprichtster van Vind je Buitenrit en ik heb een passie voor het paardrijden buiten in de natuur. Vanuit die passie is Vind je Buitenrit ontstaan. Want het liefst geniet ik elk vrije moment van een prachtige buitenrit. Echter als je niet in een natuurgebied woont, zelf woon ik in Amsterdam, is een buitenrit niet zo makkelijk te regelen.

Informatie over paarden & buitenrijden

Op VindjeBuitenrit.nl vind je alle informatie buitenrijden. Hier vind je tussen de mooiste, fijnste en spannendste buitenritten precies die buitenrit voor jou. We hebben veel exclusieve adressen die je anders niet zo makkelijk tegenkomt. Moet je net iemand kennen die de buitenrit gereden heeft.

Op veel buitenritten kan je aansluiten met je eigen paard. Super fijn als je ergens gaat rijden waar je de weg niet kent. Dat je kan opstappen op een plek waar de goede voorzieningen zijn voor jou en je paard. Zo kan je veilig en ontspannen aan de buitenrit beginnen.

Ook leuk als degene met wie je wilt rijden geen eigen paard heeft. Kunnen jullie toch samen op pad. Je kunt van te voren lezen wat je kunt verwachten van de buitenrit, zodat je een veilige en ontspannen rit kunt rijden terwijl je op de mooiste plekken komt.

Reserveren gaat via de website. Je kan via de site vragen stellen aan de stal als je nog vragen hebt. Vind je Buitenrit is vinden, boeken & rijden.

Veel rijplezier!

Patty Casander

Web-log van Hart voor Paarden over ons!

Rebecca van Hart voor Paarden heeft een web-log over ons gemaakt! Ze heeft met Hart voor Paarden haar eigen YouTube kanaal.

Bekijk hier de video

Daten met een paard – Horse Dating

Toen ik voor de eerste keer hoorde over Horse Dating van Vereniging Eigen Paard, had ik niet direct een beeld. Bij daten heb ik wel een beeld, maar Horse Dating zei mij niet gelijk iets.

De zoektocht naar een paard of pony is soms net zo ingewikkeld als de zoektocht naar een liefdespartner, dus waarom niet een vergelijkbare methode inzetten? Ik vind het een briljant idee.

Aan het rijtje blinddate, speeddate, dinnerdating, doedaten, internetdating kan de term horse dating toegevoegd worden.

Daten is het hebben van een afspraakje met een kandidaat-partner. Het doel van daten is dat je nader tot elkaar komt. Het tv-programma Boer zoekt vrouw is hier een mooi voorbeeld van waar we massaal naar kijken op zondagavond.

Bij Horse Dating werkt het ook zo. https://verenigingeigenpaard.nl/diensten/horse-dating/
Paardenliefhebbers die op zoek zijn naar een paard of pony, vullen hun wensen in op een formulier. Vereniging Eigen Paard gaat met dat ingevulde formulier op zoek naar een kandidaat-paard/pony. Als er geschikte kandidaten zijn gevonden, worden deze kandidaten uitgenodigd voor een ontmoeting tijdens Horse Dating op 5 juni 2017. De paardenliefhebbers kunnen kennismaken met de kandidaat paarden/pony’s. Springt de vonk over? Passen paard en potentiele koper bij elkaar? Is er een klik met rijden? De aankoopadviseur van Vereniging Eigen Paard is aanwezig om deze dag te begeleiden, om vragen te beantwoorden, om tips en advies te geven. Een gelegenheid dus om met professionele begeleiding een kandidaat-paard/pony te ontmoeten. Want zoals ik al eerder heb geschreven in een blog: Goede raad is goud waard!

Op 5 juni 2017 staat Horse Dating op het programma tijdens Paard&Plezier 2017 bij Paardesportcentrum Gert van der Hoorn in Kootwijk. Ik ben zeker aanwezig en ik zie uit naar geslaagde matches.  http://paardplezier.nl/
Uitgeest, maart 2017
Anouk Burgering-Holleman, taxateur paarden en pony’s & aankoopadvies
www.paardentaxatienh.nl

 

 

Op zoek naar een eigen pony…

Stel… als ouder heb je niets met paarden of je bent er zelf bang voor en dan wil jouw kind op ponyles… Daar zit je dan elke week vanuit de kantine te kijken naar de rijvaardigheden van jouw kind. Je hebt er geen verstand van, maar wat je wel ziet is dat jouw kind altijd in opperbeste stemming is als het “bij de pony’s is”. En dan komt daar het moment…. Jouw kind droomt van een eigen pony.  Op de verlanglijstjes van de verjaardag, van sinterklaas of kerst staat op 1 “Een eigen pony”.

Na het aanhoren van veel gezeur ben je overstag gegaan… Jullie gaan op zoek naar een eigen pony. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Waar vind je een pony? Hoe weet je dat de pony goed en gezond is? Aan wie vraag je advies? Welke kosten komen er bij kijken?

priligy prezzo senza ricetta

Waar vind je een pony? Als je als ouder niet zoveel feeling hebt met pony’s is het aan te raden om je er een klein beetje in te verdiepen, want er is veel te koop en er zijn veel verschillende rassen. En pony’s zijn er in verschillende maten (A t/m E maat)

Via het internet (websites, facebook etc) worden veel paarden en pony’s aangeboden. Maar waarschijnlijk ook de manege eigenaar weet nog wel een pony te koop staan. Om teleurstellingen te voorkomen is het handig om vooraf voor jezelf te bepalen wat je zoekt en wat je wilt besteden. Bij Vereniging Eigen Paard is hiervoor een checklist gemaakt, die je kan gebruiken.

Kosten Elk dier, dus ook een pony, moet elke dag eten en dat kost geld. Naast het eten zijn er nog een aantal vaste kosten. Hier staan deze kosten toegelicht. Onvoorziene kosten… Na de aanschaf van een gezonde pony kan er iets misgaan. De pony kan ziek worden, of bijvoorbeeld een trap krijgen van een ander paard of zich op een andere manier bezeren. De kosten bij ziekte of ongeval lopen snel op als er een dierenarts wordt ingeschakeld. Een “spaarpotje” voor onvoorziene uitgaven is aan te raden.

Tijd & stalling Het hebben van een eigen pony kost veel tijd. Elke dag moet er iemand naar de pony toe. Het type stal waarvoor je gekozen hebt beïnvloedt hoeveel tijd het minimaal kost:

 • Bij volpension wordt er uitgemest, gevoerd en worden de paarden/pony’s binnen en buiten gezet. U hoeft aan deze dagelijkse werkzaamheden dus geen tijd te besteden.
 • Bij halfpension wordt er gevoerd, maar moet u de stal van de pony zelf (dagelijks) uitmesten. Of de pony ook binnen en buiten wordt gezet verschilt per stal.
 • Op basis van selfservice moet u zelf de pony elke dagen voeren (meerdere malen per dag).
 • In de wei met schuilstal -> 24/7 buiten. Hier staat de pony dag en nacht buiten. Als de pony over voldoende gras beschikt is het ook niet nodig om hooi bij te voeren. Krachtvoer kan wel dagelijkse gegeven worden, maar dit is afhankelijk van de arbeid die de pony moet verrichten onder het zadel, voor de wagen of aan de hand.

Uitrusting

Een pony wordt meestal verkocht zonder toebehoren. Zadel, hoofdstel, halster, touw, zadeldekje, borstels, voertonnen, dekens voor de pony en een uitrusting voor uw kind. De spullen voor de pony zijn er in allerlei prijsklassen en ook 2e hands via internet is er veel te koop.

Wat laatste tips…

 • Selecteer een pony niet op kleur of op zijn mooie hoofdje. Het karakter van de pony is uiteindelijk hetgeen waar uw kind plezier aan gaat beleven.
 • Kies bij een eerste pony voor een pony met ervaring. Er moet een goede mix ontstaan tussen de leeftijd van het kind, de rijervaring en de ervaring van de pony. Van een wat oudere pony (>10 jaar) kan een jong en redelijk onervaren kind veel leren. Val niet voor het ideaal van ‘samen leren’, waarin een onervaren kind en een onervaren pony gekoppeld worden.
 • Slaap er een nachtje over. Laat u niet opjagen door “er komen morgen ook mensen kijken”.
 • Laat de pony keuren door een dierenarts.
 • Werk met een koopcontract.
 • Laat u goed en onafhankelijk adviseren. Ook dit kan bij Vereniging Eigen Paard, lees hier alles over de mogelijkheden van aankoopbegeleiding.

En is de koop gesloten? Dan begint het genieten! De voordelen van het hebben van een pony zijn duidelijk en groot! Uw kind kan er een hoop plezier aan beleven en zal er een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan over houden.

Uitgeest, januari 2017 Anouk Burgering Holleman, taxateur paarden en pony’s & aankoopadvies www.paardentaxatienh.nl

 

Hippische BOVAG

Als je een andere auto koopt, maak je een proefrit, je bekijkt de auto goed,  je werpt eventueel een blik onder de motorkap en kijkt naar het aantal kilometers dat met de auto gereden is. Het verhaal “ de auto is van een oud vrouwtje geweest” of “heeft altijd binnen gestaan” geloven we niet meer. Toch? Maar waarom geloven we het verhaal dat we van een verkoper van een paard of pony horen dan vaak wel? Als je een auto koopt, kijk je tot wanneer de APK keuring loopt. Het geeft een veilig gevoel als je weet dat de auto recent gekeurd is. De autobranche adviseert om een auto bij een BOVAG garage te kopen, want dan kiest u voor service, een uitgebreid advies en betrouwbaarheid is hun slogan.

Zo zou het in de paardenhandel ook moeten zijn. Iedereen wil toch service, een uitgebreid, maar vooral een goed en betrouwbaar advies, zodat je het paard koopt dat goed bij je past. Ongeacht in welke prijsklasse je een paard of pony koopt. Wat ik ervaar bij het geven van aankoopadvies is dat er bij het kopen van een paard veel emotie meespeelt, waardoor het objectief beoordelen (soms) naar de achtergrond verdwijnt. Voor veel mensen is het kopen van een paard een grote wens die in vervulling gaat. Op basis van emotie en een sterk verlangen een keuze maken is niet de verstandigste manier van kiezen en in mijn beleving wordt daar vaak op ingespeeld door de verkoper. Elk paard moet goed bruikbaar zijn voor het doel waar je een paard voor koopt. Ook als je een paard koopt in de lagere prijsklasse moet dit paard gezond en te gebruiken zijn. Het lijkt erop dat veel mensen die een paard op pony kopen in de lagere of normalere prijsklasse genoegen nemen met het verhaal van de verkoper en het aantrekkelijke uiterlijk van het paard of de pony. Tijdens mijn opleiding tot taxateur (zie http://www.paardentaxatienh.nl/ )  zei een docent: vergeet niet dat er veel dieren verkocht worden, omdat er iets mee is. Dat heb ik in mijn oren geknoopt.

Als men een paard of pony koopt, wordt deze meestal klinisch gekeurd. Dat is een goed begin! Maar er komt meer bij kijken… Past het karakter en temperament van het paard bij je, past het africhtingsniveau van het paard bij jouw rijvaardigheid? Is het paard of de pony geschikt voor het gebruiksdoel dat je voor ogen hebt (springen, dressuur, recreatie, mennen etc). Klopt het verhaal van de verkoper? Is de prijs/kwaliteit verhouding in orde? Dat zijn een aantal vragen die niet ter sprake komen bij de klinische keuring. Dus alleen een klinische keuring en het verhaal van de verkoper is meestal niet voldoende om een goede keuze te maken. Wat zou het mooi zijn als er een soort standaard of keurmerk komt bij de verkoop van paarden en pony’s dat iets zegt over “eerlijke handel”. Zien o.a. paarden- en ponyhandelaren en manege eigenaren de meerwaarde van een keurmerk “Hippische BOVAG” zitten? Paardrijden is een prachtige, maar dure hobby, een prachtige maar dure sport. Dus koop geen kat in de zak, laat u goed informeren en neem de tijd om uw beslissing te overdenken en te overleggen, vraag om advies. Ook als het gaat om een paard of pony in een lagere prijsklasse. Ook daar is het belangrijk. Want een goed begin is het halve werk. Maak de juiste keuze, zodat u lang en vooral veel plezier heeft van het paard of de pony dat u aan wilt schaffen. Bij Vereniging Eigen Paard is informatie te vinden over het kopen van een paard maar wat zou het mooi zijn als ook verkopers een soort keurmerk kunnen krijgen op het gebied van eerlijke handel. Dat zou een meerwaarde zijn voor de paardenbranche!

genericforgreece.com

Uitgeest, oktober 2016 Anouk Burgering-Holleman, taxateur paarden en pony’s & aankoopadvies www.paardentaxatienh.nl

 

‘Leuk paard’

Leuk paard

Als paardenliefhebber zeggen we allemaal wel eens  “Wat een leuk paard of leuke pony is dat”. Maar wat maakt een paard of pony leuk? Hoe kijken we daarnaar?

Als we naar een paard of pony kijken, zien, weten of voelen we gelijk of we het een leuk paard vinden of niet, dus of we dat paard waarderen. Dit heeft te maken met smaak, voorkeur en beleving. Een paard of pony waar de ene ruiter helemaal verliefd op is, kan een andere ruiter totaal niet aanspreken. Smaken verschillen en over smaak valt niet te twisten.

Alleen een leuk paard is niet genoeg. Het paard moet ook gezond zijn en geschikt voor het gebruiksdoel (recreatie, springen, dressuur, western, mennen etc). Als je een onafhankelijk persoon inschakelt voor de beoordeling, bijvoorbeeld een taxateur of aankoopbegeleider kunnen zij uiteraard niet alleen afgaan op hun persoonlijke voorkeur of smaak. Zij moeten vanuit hun professie het paard kunnen beoordelen door middel van constateren. Om te kunnen waarderen zullen zij constateren en beoordelen. Constateren is waarnemen zonder waarde oordeel. Dit doet o.a. de dierenarts, de keurmeester op stamboekkeuringen en dus ook de aankoopbegeleider en taxateur. Zij bekijken het paard op diverse onderdelen en constateren of er opvallendheden zijn in de exterieurkenmerken en de beweging.

Bij aankoopbegeleiding en taxatie beoordelen we het paard in zijn geheel. We kijken naar type, beweging en algemene indruk. We letten daarbij op verhoudingen in het lichaam van het paard. Dit doen we onbevangen, dus zonder vooroordeel over het type of het ras. We doen een 1e indruk op en daarna beoordelen we het paard op diverse onderdelen en we constateren of het wenselijk is wat we waarnemen en of er iets afwijkend of opmerkelijk is.

Bij het beoordelen is het de uitdaging om niet alleen minpunten te benoemen, maar juist ook de pluspunten. Tijdens het beoordelen kijken we tevens of het paard geschikt is voor het doel waar de (toekomstige) eigenaar het paard voor wil gebruiken. Hoe beter het paard qua bouw en karakter past bij het doel dat de koper voor ogen heeft, hoe makkelijker het paard aan dat doel kan voldoen. En daardoor is er minder kans op blessures en kans op méér plezier. Laten we dat vooral niet vergeten… Plezier!

Uitgeest, augustus 2016 Anouk Burgering Holleman, taxateur paarden en pony’s & aankoopadvies www.paardentaxatienh.nl

 

Anouk Burgering