Wat elke paardenhouder zou moeten weten

Dinsdag 2 September 2014 werd een bijeenkomst gehouden voor onder andere paardenhouders. Hierbij werd een presentatie gegeven door Ada Pronk van de Gids Goede Praktijken vanuit Sectorraad Paarden en Wim Blokland de voorzitter van LTO vakgroep paardenhouderij sinds 2010. Ook werd er na afloop van de presentaties een rondleiding over Stal Willig gegeven door Martien Willig, waarna een netwerkborrel volgde. Marjon Joling was aanwezig voor Subli en iedereen kreeg een presentje van Subli mee naar huis.

In 2011 is er het paardenbesluit gekomen vanuit de dierenbescherming waar onder andere gesproken werd over het houden van 1 paard dat dit niet gewenst is. Hiermee is de sector aan de slag gegaan, samen met diverse stamboeken en in September 2011 is de Gids Goede Praktijken(hierna GGP genoemd) geboren. De GGP is voor elke paardenhouder/eigenaar.

priligy prezzo senza ricetta

Het paardenbesluit

Welzijn is de mentale toestand van welbevinden die ontstaat als het dier in voldoende mate in zijn natuurlijke behoefte kan voorzien en waarbij het dier vrij is van pijn en andere ongemakken.

De GGP is onderdeel van de wet Dieren. Het is een leidraad voor controleurs en instanties en het zijn de minimale eisen waar aan voldaan moet worden.

Een aantal van de onderwerpen die in de GGP staan werden besproken in de presentaties, deze onderwerpen en nog anderen zijn verder uitgewerkt in de GGP, de besproken onderdelen zijn:

Adequate voeding

Vrije toegang tot voldoende schoon drinkwater

Tenminste tweemaal daags voldoende ruwvoer aanbieden, tenzij er sprake is van beweiding in een wei met voldoende gras.

Box oppervlakte

voor individuele huisvesting is minimaal (2 x stokmaat) 2 voor pony’s kleiner dan 1,56 meter. De box oppervlakte is minimaal 10 m2 voor paarden groter dan 1,56 meter. Per 1 januari 2012 wordt deze standaard opgenomen bij toetsing van aanvragen voor nieuw- en verbouw van stallen. Er geldt een overgangsperiode van 15 jaar voor bestaande stallen om per 1 januari 2027 box maten aangepast te hebben.

Beweging

Paarden in individuele huisvesting krijgen dagelijks minimaal 4 uur beweging buiten de box, tenzij dit niet mogelijk is door specifieke omstandigheden zoals een gezondheidsrisico, ziekte of gebrek. Hieronder wordt verstaan; het paard kan in een paddock of weiland staan en zich vrij bewegen of bijvoorbeeld in een stapmolen lopen of bereden worden.

Lichthoeveelheid

De wenselijke lichthoeveelheid in stallen is minimaal 80 lux gedurende 8 uur per dag. Het liefst daglicht. Dit in verband met de vorming van vitamines zoals vitamine D. 80 lux is ongeveer een lamp boven een box van 100 watt. Of zoals door een van de paardenhouders werd gezegd; ‘zodat je nog net de krant kan lezen.’

Stallen en weides

Zijn deugdelijk en veilig. Er zijn geen uitsteeksels of andere zaken waaraan een paard zich zou kunnen verwonden. Er is een verbod op gebruik van prikkeldraad voor afrastering van paardenweides. Voor paarden die dag en nacht buiten verblijven moet een schuilgelegenheid aanwezig zijn (schuilstal of bossage in de vorm van bomen of struiken).

Met de schuilgelegenheden komen wat problemen kijken, omdat men te maken heeft met verschillende belanghebbenden zoals: landeigenaren, de gemeente, de dierenbescherming, de LTO, de KNHS, de overheid etc. ‘Hiermee moet heel duidelijk gecommuniceerd worden’ aldus Wim Blokland. Een oplossing hiervoor kan zijn is dat mensen afspraken met een pensionstalhouder om als de weersomstandigheden voor het paard niet goed zijn of ze dan het paard kunnen stallen.

Ook was er de regel dat een afrastering maar een meter hoog mocht zijn, maar daar hebben de LTO samen met Vereniging Eigen Paard bezwaar tegen gemaakt en nu mag het 1,5 meter zijn. Dit soort dingen moeten wel met zijn allen geregeld worden en iedereen moet meedoen als ondernemer.

Adequate preventie en behandeling tegen ziektes of aandoeningen zoals vaccineren en ontwormen.

Aantekening in het paspoort bij behandelingen die van belang zijn bij uitoefening van de sport. Zieke en/of kreupele paarden moeten de mogelijkheid hebben lijfelijk te worden afgezonderd van andere paarden. Het belasten van het jonge paard geschiedt met mate en aangepast aan de leeftijd. De samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden stellen in hun reglementen leeftijdsgrenzen vast. Het beslaan en bekappen van paarden gebeurt door een door de sector erkende hoefsmid. Paarden worden alleen door een gediplomeerde gebitsverzorger gecontroleerd en zo nodig behandeld. Het couperen van de staart is sinds 2004 verboden.

Paardenmarkten

Voor paardenmarkten zijn ook regels ontwikkeld zoals: Er moet altijd een dierenarts aanwezig zijn. Alleen gezonde dieren mogen er aangevoerd worden. De dieren moeten de mogelijkheid hebben om water te drinken. De paarden en pony’s mogen niet langer dan acht uur vast staan.

Spenen

Het spenen van veulens mag na minimaal vier maanden. Hierbij kan men kiezen om dit geleidelijk te doen of in een keer. Veulens mogen niet alleen grootgebracht worden, maar wel met meer veulens bij elkaar.

Stereotiep gedrag

Dit gedrag mag niet belemmerd worden. Tenzij het de gezondheid schaadt. Het is beter om op zoek te gaan naar de oorzaak van dit gedrag en proberen dat weg te halen of te verbeteren. Al kunnen sommige paarden ook na het verwijderen van de oorzaak het gedrag nog vertonen, omdat endorfine aan wordt gemaakt als dit gedrag wordt toegepast en paarden daar verslaafd aan kunnen raken.

Zweepgebruik

De zweep mag niet als straf gebruikt worden alleen als corrigerend hulpmiddel.

Transport

Voor transport willen ze graag dat de trailer gecontroleerd wordt en het liefst dat er een APK keuring voor komt. Ook was er het idee om de paarden te controleren op fitheid, maar dat is er niet doorgegaan omdat dat onbegonnen werk is. Met zulke rapporten moet je goed opletten dat zoiets er niet zomaar door komt, omdat er meerdere partijen zijn en er dan bijna niks mogelijk is. Wat wel afspraken zijn is dat op lang transport er airco moet zijn, de mogelijkheid om water te drinken en een camera om de paarden in de gaten te houden.

Presentatie Wim Blokland

De Vakgroep Paardenhouderij bestaat uit Wim Blokland als voorzitter, bestuursleden Arie de Groot en Edwin Hoekzema. De secretariële ondersteuning wordt gedaan door Kristel Kort.

Een vraag was: Wat kan je doen om zo goedkoop mogelijk, met een bestaand gebouw, aan de regels te voldoen? Hiervoor zijn diverse mogelijkheden om dit op te lossen, waarbij de oplossing per locatie en doelgroep kan verschillen. Ook werd gezegd dat men hiervoor moet samenwerken en dit wordt gedaan door LTO Noord, LLTB en ZLTO. Samen zijn zij Sector paard LTO Nederland.

Sectorraad paard bestaat uit diverse onderdelen, namelijk: Sport, fokkerij, stamboeken, federatie, hippische ondernemers en de LTO.

Sectorraad paard werkt met zes thema’s: Welzijn, ruimtelijke ordening, diergezondheid, I&R, fiscaal-en economisch beleid en onderwijs.

KWPN zou wat kunnen betekenen op diergezondheid door het registratiebeleid te verbeteren door middel van opschoning van de database van paarden. Vier studenten van het CAH Dronten gaan kijken hoe men dit kan verwezenlijken.

Wat houdt de Vakgroep bezig

De vakgroep houdt zich bezig met: BTW, RO handreiking, RI en E voor de registratie en evaluatie van stagaires, monitoring van dierziekten (West Nijl Virus, Equine Infectieuze Anemie etc.), paardennet.com(va. 2010) en Identificatie & Registratie van dieren.

Stichting veilig paardrijden

De stichting veilig paardrijden is er om nagenoeg iedere accommodatie waar paarden en/of pony’s aanwezig zijn, het Veiligheidscertificaat te kunnen vergeven, indien aan de gestelde criteria wordt voldaan. Mocht hier iets niet in orde zijn dan kan er een boete volgen wat wettelijk geregeld is, dit gebeurd vanuit het Stigas wat een dienstverlening is voor werkgevers, zelfstandigen en werknemers.

Ziekten

Bijvoorbeeld over ziekten zijn er veel discussies, omdat er wel mogelijkheden zijn, maar die vaak veel geld kosten en mensen dan vaak niet willen meewerken. Het is een beetje geven en nemen en door goed overleg tot een goede oplossing komen. Op dit moment zijn er misschien geen grote problemen, maar door het warme weer is er wel meer kans op ziekten die van het buitenland komen of nog onbekende ziekten.

Chippen

Met de chip is elk dier altijd herkenbaar als het chipnummer in het paspoort staat. Een veulen moet uiterlijk binnen 6 maanden na de geboorte gechipt en het paspoort aangevraagd worden. Over de mogelijkheden met de chip kan nagedacht worden, zoals informatie over de locatie van het paard, de eigenaar van het paard en wedstrijdresultaten. Hierbij moet uiteraard gekeken worden naar wat mogelijk is qua technologie en of de chip dan niet groter wordt wat eventueel het welzijn van het paard kan beïnvloeden.

De LTO werkt graag samen met Vereniging Eigen Paard, omdat de vereniging zelf al 2500 leden heeft en daarmee een grote doelgroep wordt bereikt.

Ruiterroutes

Problemen hierbij gaan over: mest opruimen op straat, honden op het ruiterpad en beschermde gebieden met diverse sleutels om daar te mogen rijden of juist een verbod om ergens te rijden. Hierbij is het belangrijk als ruiterroutes worden uitgestippeld, dat er overlegd wordt met landeigenaren en niet alleen een digitale ruiterroute wordt aangelegd. Een voorbeeld hiervan wordt genoemd over een orchidee veld waar een digitale route gepland was, maar niet overlegd was met de eigenaren van het orchidee veld. Het advies voor dit soort problemen is; om dit op regionaal niveau te overleggen en op te lossen.

Conclusie

De rode draad van het verhaal is: Dat het belangrijk is om met elkaar te blijven overleggen over verschillende innovatieve oplossingen voor diverse problemen. Anders kan het zonde zijn, omdat een plan waar veel geld en tijd in is gestoken niet door kan gaan, doordat het plan niet met alle belanghebbenden overlegd is.

Stal Willig, door Martien Willig

Martien Willig is begonnen met voetballen. Dat wilde hij eigenlijk heel graag, maar dat was niks voor hun, omdat zijn ouders gek waren van paarden. Toen hij tien jaar was kochten zijn ouders een goede pony voor hem. Later ging hij pony’s en paarden fokken, beleren en verkopen. Vervolgens ging hij ook paarden voor andere mensen beleren. Eerst werkte hij overdag nog in de bouw en dan deed hij ’s avonds nog de paarden, maar later werd de focus gelegd op de paarden. Het heeft zes jaar geduurd om de vergunningen te verkrijgen en in de crisis tijd werden ze verkregen. Toen is er even getwijfeld, maar toch gekozen om te starten met het eigen bedrijf, ‘omdat je beter in een slechte tijd kan beginnen dan in een betere tijd’ aldus Martien, want dan kan het alleen maar beter gaan. Op dit bedrijf worden paarden beleerd en uitgebracht op wedstrijd. Verder is er een vergaderlocatie aanwezig, waar ook managementtrainingen worden gegeven. Stal Willig heeft eigen opfok staan en opfok voor derden. Ook is er de mogelijkheid voor pensionstalling.

Door: Nanda Ploegaert

Politie ontdekt 53 verwaarloosde paarden in manege

De lokale politie van het Belgische zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft in een manege in Paal bij Beringen 53 verwaarloosde paarden aangetroffen. De dieren waren erbarmelijk gehuisvest en een groot aantal bevond zich in een slechte toestand. De inspectie Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid kwam ter plaatse.

Acht paarden en pony’s werden omwille van hun conditie bij hoogdringendheid in beslag genomen. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder haalt de dieren vandaag op. De inspecteurs hebben een proces-verbaal opgesteld voor dierenverwaarlozing.

 

Bron: hln.be

Stageplaats secretaresse

Vereniging Eigen Paard heeft ook dit schooljaar (september-december) weer mogelijkheden om stagiaires op te leiden. Dankzij ECABO hebben we momenteel een stageplaats secretaresse niveau 3.

cheska-lekarna.com

Enkele van de taken zijn: het mondeling en schriftelijk beantwoorden van vragen van leden onder leiding van deskundigen, ledenadministratie, het bijhouden van de website, social media en nieuwsbrief, het (mede)organiseren van evenementen.

Lijkt jou het wel wat om je stage bij de vereniging voor paardeneigenaren te lopen? Stuur dan een email met je gegevens naar ilsejespers@eigenpaard.nl met als onderwerp stage.

Besmet paardenvoer?

Dat veel agrarische bedrijven zijn getroffen door met het verboden antibioticum furazolidon vervuild veevoer bevestigde Francine van Rossem, directeur van Trustfeed. Eind juni kwamen de eerste berichten naar buiten over de furazolidon-vervuiling in de kalverhouderijen. Nu blijkt het te gaan om een veel bredere verspreiding over meerdere sectoren. Van Rossem: “De rundveehouderij, varkenshouderij, maar ook de paardenhouderij zijn getroffen. Alleen in de pluimveesector is het bij mijn weten niet aangetroffen.” Bron: www.horses.nl

schweiz-libido.com

Kent u bedrijven, stallen, of heeft u zelf problemen ondervonden met besmet paardenvoer, stuur ons dan een email met uw ervaring naar vereniging@eigenpaard.nl met als onderwerp paardenvoer.

Op zoek naar een eigen pony…

Stel… als ouder heb je niets met paarden of je bent er zelf bang voor en dan wil jouw kind op ponyles… Daar zit je dan elke week vanuit de kantine te kijken naar de rijvaardigheden van jouw kind. Je hebt er geen verstand van, maar wat je wel ziet is dat jouw kind altijd in opperbeste stemming is als het “bij de pony’s is”. En dan komt daar het moment…. Jouw kind droomt van een eigen pony.  Op de verlanglijstjes van de verjaardag, van sinterklaas of kerst staat op 1 “Een eigen pony”.

Na het aanhoren van veel gezeur ben je overstag gegaan… Jullie gaan op zoek naar een eigen pony. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Waar vind je een pony? Hoe weet je dat de pony goed en gezond is? Aan wie vraag je advies? Welke kosten komen er bij kijken?

Waar vind je een pony? Als je als ouder niet zoveel feeling hebt met pony’s is het aan te raden om je er een klein beetje in te verdiepen, want er is veel te koop en er zijn veel verschillende rassen. En pony’s zijn er in verschillende maten (A t/m E maat)

Via het internet (websites, facebook etc) worden veel paarden en pony’s aangeboden. Maar waarschijnlijk ook de manege eigenaar weet nog wel een pony te koop staan. Om teleurstellingen te voorkomen is het handig om vooraf voor jezelf te bepalen wat je zoekt en wat je wilt besteden. Bij Vereniging Eigen Paard is hiervoor een checklist gemaakt, die je kan gebruiken.

Kosten Elk dier, dus ook een pony, moet elke dag eten en dat kost geld. Naast het eten zijn er nog een aantal vaste kosten. Hier staan deze kosten toegelicht. Onvoorziene kosten… Na de aanschaf van een gezonde pony kan er iets misgaan. De pony kan ziek worden, of bijvoorbeeld een trap krijgen van een ander paard of zich op een andere manier bezeren. De kosten bij ziekte of ongeval lopen snel op als er een dierenarts wordt ingeschakeld. Een “spaarpotje” voor onvoorziene uitgaven is aan te raden.

Tijd & stalling Het hebben van een eigen pony kost veel tijd. Elke dag moet er iemand naar de pony toe. Het type stal waarvoor je gekozen hebt beïnvloedt hoeveel tijd het minimaal kost:

  • Bij volpension wordt er uitgemest, gevoerd en worden de paarden/pony’s binnen en buiten gezet. U hoeft aan deze dagelijkse werkzaamheden dus geen tijd te besteden.
  • Bij halfpension wordt er gevoerd, maar moet u de stal van de pony zelf (dagelijks) uitmesten. Of de pony ook binnen en buiten wordt gezet verschilt per stal.
  • Op basis van selfservice moet u zelf de pony elke dagen voeren (meerdere malen per dag).
  • In de wei met schuilstal -> 24/7 buiten. Hier staat de pony dag en nacht buiten. Als de pony over voldoende gras beschikt is het ook niet nodig om hooi bij te voeren. Krachtvoer kan wel dagelijkse gegeven worden, maar dit is afhankelijk van de arbeid die de pony moet verrichten onder het zadel, voor de wagen of aan de hand.

Uitrusting

Een pony wordt meestal verkocht zonder toebehoren. Zadel, hoofdstel, halster, touw, zadeldekje, borstels, voertonnen, dekens voor de pony en een uitrusting voor uw kind. De spullen voor de pony zijn er in allerlei prijsklassen en ook 2ehands via internet is er veel te koop.

Wat laatste tips…

  • Selecteer een pony niet op kleur of op zijn mooie hoofdje. Het karakter van de pony is uiteindelijk hetgeen waar uw kind plezier aan gaat beleven.
  • Kies bij een eerste pony voor een pony met ervaring. Er moet een goede mix ontstaan tussen de leeftijd van het kind, de rijervaring en de ervaring van de pony. Van een wat oudere pony (>10 jaar) kan een jong en redelijk onervaren kind veel leren. Val niet voor het ideaal van ‘samen leren’, waarin een onervaren kind en een onervaren pony gekoppeld worden.
  • Slaap er een nachtje over. Laat u niet opjagen door “er komen morgen ook mensen kijken”.
  • Laat de pony keuren door een dierenarts.
  • Werk met een koopcontract.
  • Laat u goed en onafhankelijk adviseren. Ook dit kan bij Vereniging Eigen Paard, lees hier alles over de mogelijkheden van aankoopbegeleiding.

En is de koop gesloten? Dan begint het genieten! De voordelen van het hebben van een pony zijn duidelijk en groot! Uw kind kan er een hoop plezier aan beleven en zal er een groot verantwoordelijkheidsgevoel aan over houden.

Uitgeest, januari 2017 Anouk Burgering Holleman, taxateur paarden en pony’s & aankoopadvies www.paardentaxatienh.nl

Neurologische vorm van rhinopneumonie

Op een locatie in Capelle aan den IJssel is vandaag de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. Het bedrijf heeft direct besloten dat paarden de locatie de komende vier weken niet mogen verlaten en geen paarden van buiten worden toegelaten.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na onderzoek bevestigd dat het op deze locatie gaat om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen. In dit geval is er sprake van een paard met neurologische verschijnselen waarbij het virus is aangetoond.

Lees het volledige artikel op sectorraadpaarden.nl

Voortbestaan Lippizanerstamboek is onzeker

Het Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland (LVN) maakt zich ernstig zorgen over het voortbestaan van het Lippizanerstamboek. Door een gebrek aan interesse binnen de leden van de vereniging en de nog maar enkele Lipizzaner fokkers in Nederland, staat het voortbestaan op het spel.

Op 14 januari is er een extra ledenvergadering ingelast.  In de uitnodiging wordt de zorg over het voortbestaan benoemd: ‘De reden is een treurige, omdat ze niet voldoende bestuurskandidaten kunnen vinden.

Lees het volledige artikel op dehoefslag.nl