Besmet paardenvoer?

Dat veel agrarische bedrijven zijn getroffen door met het verboden antibioticum furazolidon vervuild veevoer bevestigde Francine van Rossem, directeur van Trustfeed. Eind juni kwamen de eerste berichten naar buiten over de furazolidon-vervuiling in de kalverhouderijen. Nu blijkt het te gaan om een veel bredere verspreiding over meerdere sectoren. Van Rossem: “De rundveehouderij, varkenshouderij, maar ook de paardenhouderij zijn getroffen. Alleen in de pluimveesector is het bij mijn weten niet aangetroffen.” Bron: www.horses.nl

schweiz-libido.com

Kent u bedrijven, stallen, of heeft u zelf problemen ondervonden met besmet paardenvoer, stuur ons dan een email met uw ervaring naar vereniging@eigenpaard.nl met als onderwerp paardenvoer.