Levering? Geef maar hier!

Hoera! Het is gelukt! De zoektocht naar een nieuw paard is tot een einde gekomen en je hebt een paard gevonden waar je helemaal enthousiast over bent! Je kijkt er al helemaal naar uit om te gaan ervaren hoe het paard (en jullie relatie) zich zal ontwikkelen. Maar je moet nog wel een paar hobbeltjes over. Contract maken? Dat trek ik wel van internet! Keuring? Dat regelen we wel! Betaling? Onderweg. Maar vaak zie je dat hele kleine, praktische puntje over het hoofd dat ‘levering’ heet. Klinkt als iets waar alleen juristen over struikelen he? Maar dat is niet zo!

Levering

Voor de wet is een paard een ‘gewone’ roerende zaak. De wet zegt wel ‘dieren zijn geen zaken’, maar nog in dezelfde wetsbepaling staat ‘… maar we behandelen ze wel hetzelfde’ met een aantal uitzonderingen.

Levering van roerende zaken vindt plaats door feitelijke terbeschikkingstelling. Dat betekent precies hoe het klinkt: het goed (het paard) wordt feitelijk aan jou ter beschikking gesteld. Dus: jij krijgt het halstertouw in je handen gedrukt: het paard is geleverd.

Want wat nu als het bijvoorbeeld om je verzorgpaard gaat. Daar gaat niemand je een halstertouw in handen drukken. Of als het paard nog bij de verkoper in training blijft? Vanaf welk moment is hij dan van jou? De wet bepaalt dat de eigendom (het bezit) dan overgaat door een ‘tweezijdige verklaring’, wat zoveel wil zeggen als: jullie zeggen het tegen elkaar (en als het paard bijvoorbeeld op een pensionstal staat en van eigenaar wisselt, zeg je dat ook tegen de stalhouder).

Levering en risico-overgang

Het is belangrijk om te weten of een paard al of niet aan de koper geleverd is omdat daarmee ook het risico van het paard op de ander overgaat. Niet alleen heb je daarmee het recht om over het paard te beslissen gekregen, ook komen ongevallen voor jouw risico en rekening. Juist omdat het leveren vaak met (risicovol) vervoer gepaard gaat, is het belangrijk om vooraf duidelijk te hebben wanneer er geleverd is en of het risico dus al op de koper is overgegaan. Want wat nu als het paard wordt gebracht door de verkoper, maar onderweg naar de koper toe in de trailer een ernstig ongeluk krijgt? Wat nu als het paard bij het inladen op de trailer lelijk van de klep glijdt en zijn pezen doorscheurt? In dat geval zegt een verkoper snel: hij was al van jou, niet meer mijn probleem! En de koper zegt snel: hij was nog niet bij mij, nog niet mijn probleem! Een geschil is geboren.

Het is daarom van groot belang om ook vast te leggen hoe en op welk moment het paard wordt ‘geleverd’ en op welk moment het risico overgaat. Want als het paard uit het eerste voorbeeld voorafgaand aan het inladen, wordt ‘geleverd’ door de tweezijdige verklaring, is een ongeluk dat onderweg gebeurt, voor rekening en risico van de koper. Als de verkoper het paard brengt zonder bijkomende afspraken, komt hem dat duur te staan. Het paard is nog in de macht van de verkoper, dus niet ‘feitelijk ter beschikking gesteld’ en er is ook geen tweezijdige verklaring, dus het paard is nog van verkoper. Dan denk je iemand een dienst te bewijzen!

Naar de keuring

Veel contracten bepalen dat het paard wordt verkocht onder voorwaarde van goedkeuring door een dierenarts. Omdat steeds vaker steeds uitgebreid wordt gekeurd, moeten partijen daarvoor vaak naar de dierenarts toe. Het is dan belangrijk om te weten voor wiens risico dat vervoer van en naar de keuring komt. Want juridisch is het paard vaak nog niet van de koper, maar het paard gaat wel op weg omdat de koper dat nodig vindt. Maak hierover duidelijke afspraken. Datzelfde geldt voor een paard ‘op proef’ of in een dergelijke constructie.

Plaats van levering

Bij internationale geschillen (en dat is al het geval als je een paard net over de Belgische of Duitse grens koopt) speelt de plaats van levering ook nog eens een rol bij de beantwoording van de vraag welke rechter bevoegd is van een eventueel geschil kennis te nemen. Als het paard in het buitenland op basis van de tweezijdige verklaring geleverd is en vervolgens in opdracht van koper naar Nederland is vervoerd, is in beginsel de rechter in dat buitenland bevoegd om over een conflict te beslissen. Dat is een niet onbelangrijke overweging.

Conclusie

Je kan een paard dus leveren door hem aan de ander te geven, of door er met de ander een afspraak over te maken. In alle gevallen is het belangrijk dat partijen heel duidelijk hebben op welk moment het paard voor het risico van de een komt, en op welk moment voor risico van de ander. Maak hier duidelijke afspraken over om te voorkomen dat daarover op een later moment strijd ontstaat.

Deze blog is geschreven door onze huisadvocate Floortje Maat. Wist je dat je als lid haar gratis een juridische vraag mag voorleggen? Ook kun je gratis gebruik maken van de contracten welke ze speciaal voor jullie heeft opgesteld.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie