SRR streeft naar behoud onafhankelijk kwalitatief hoogstaand exameninstituut voor paardensport

SRR streeft naar een respectvolle samenwerking met KNHS en heeft een kort geding aangespannen om er samen met KNHS via mediation uit te komen.
In dit kort geding vordert SRR nakoming van de afspraken en rectificatie van de onjuiste berichtgeving aan de branche en haar leden tijdens de looptijd van de overeenkomst, in afwachting van mediation. Daarbij meent SRR dat de plotselinge opzegging van de samenwerking door KNHS per 1 januari 2016 niet rechtsgeldig is gebeurd.
SRR heeft als onafhankelijk exameninstituut altijd goed gefunctioneerd en samengewerkt met KNHS. Daarbij heeft SRR zich altijd gehouden aan de afspraken die gemaakt zijn in de regiegroep, het platform en de diverse commissies. De examens van SRR voldoen aan de hoogste eisen en zijn CITO gecertificeerd. Dit wordt onderschreven door alle verslagen van de onderlinge werkgroepen met KNHS, FNRS en SRR. SRR is als onafhankelijk exameninstituut via haar examens gericht op verbetering van rijvaardigheid en veiligheid en functioneert in die hoedanigheid in feite als het CBR voor de paardensport. Dit is een gezonde kracht in de paardensector ten opzichte van andere organisaties met uitdrukkelijk ook commerciële belangen, zoals KNHS en FNRS. Praktisch alle innovaties op het gebied van veiligheid binnen de paardensport in Nederland zijn op initiatief van SRR geïntroduceerd door verplichtstelling op de examens, zoals de cap, bodyprotector en defensief rijden op de openbare weg.
Op 15 juni jl. vond de mondelinge behandeling plaats van het kort geding. De kort gedingrechter heeft in haar voorlopig oordeel aangegeven tegenover de aanwezige partijen en media dat de eerdere opzegging door KNHS juridisch gezien niet juist is geschied. De opzegging lijkt volgens de rechter te zijn geschied op andere (persoonlijke) gronden dan inhoudelijke gronden. De rechter heeft aangegeven dat in principe elke samenwerking kan worden opgezegd zonder opgave van redenen als er maar een juiste opzegtermijn in acht wordt genomen. Deze samenwerking kan volgens de voorzieningenrechter waarschijnlijk pas op zijn vroegst worden opgezegd per 1 januari 2017. KNHS heeft tijdens de zitting aangegeven de opzegging opnieuw op juridische juiste wijze te willen doen.
SRR heeft deze opzegging nog niet ontvangen. De samenwerking loopt dus nog. SRR streeft naar een verdere samenwerking met KNHS en zal hierover in gesprek gaan met KNHS. SRR vindt van groot belang voor de toekomst van de paardensport dat een kwalitatief goed, onafhankelijk en transparant exameninstituut gewaarborgd wordt. Bij gebreke van een onafhankelijk exameninstituut ontstaat de situatie dat de slager zijn eigen vlees keurt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de veiligheid en het consumentenbelang.
Op 29 juni a.s. zal de kort gedingrechter definitief haar vonnis wijzen. Met oog op een mogelijke samenwerking met KNHS stelt SRR zich tot die tijd richting pers terughoudend op.
Bron: srr
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie