Verschillende btw-tarieven

Paarden- en manegehouders kunnen te maken krijgen met verschillende btw-tarieven. Wat is er op 1 januari 2018 veranderd?

Afschaffing veehandelsregeling

pesquisar aqui

Omdat de veehandelsregeling op 1 januari 2018 is afgeschaft zullen ook paardenhandelaren hiervan geen gebruik meer kunnen maken. Dit betekent dat paardenhandelaren over alle verrichte leveringen en diensten btw in rekening moeten brengen. De veel toegepaste margeregeling in de btw blijft wel bestaan.

Diensten verrichten door exploitanten van dekhengsten

Door het vervallen van de veehandelsregeling heeft de veehandelaar met ingang van 2018 recht op aftrek van btw. Voor veehandelaren is de betaalde btw dan ook niet langer een kostenpost. De wetgever heeft bedacht dat daarom 6% btw-tarief kan komen te vervallen voor bepaalde diensten aan landbouwers. In de paardensector gaat het dan met name om diensten van exploitanten van dekhengsten (dekgelden). Voor ontvangen dekgelden gold tot en met 2017 een btw-tarief van 6%. De opbrengst uit dekgelden is met ingang van 2018 onderworpen aan 21% btw.

Aftrek van btw

Voor de veehandelaar ontstaat recht op aftrek van btw. Dit recht geldt niet alleen voor de inkoop van de paarden, maar ook voor de btw op de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Op basis van de herzieningsregeling bestaat onder voorwaarden alsnog recht op teruggaaf van btw die in de jaren vóór 2018 is betaald!

Verkoop paard

Bij de verkoop van een fokmerrie of denkhengst die uitsluitend bedoeld is voor de fokkerij, is 6% btw verschuldigd. Paarden die voor de slacht bestemd zijn en ook paarden bestemd voor de landbouw, bijvoorbeeld als bosbouwpaard, zijn belast met 6% btw. Deze regeling is niet gewijzigd. De regering heeft wel al aangekondigd dat ze in 2019 het 6% btw -tarief willen verhogen naar 9%.

Dit bericht wordt mogelijk gemaakt door Schipper Groep

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie