‘Wilde paarden’ in Nederland (opnieuw)

Al jaren komt het onderwerp van de Oostvaardersplassen terug en ieder jaar weer moeten we hier helaas weer aandacht aan besteden. We kunnen ons bericht van bijvoorbeeld 2009 gewoon weer online zetten.

In diverse gebieden in Nederland worden er paarden ingezet in de context van  natuurbeheer. Dit kan een mooie oplossing zijn voor de natuur en de dieren. De paarden die worden ingezet zijn meestal Konikpaarden, een sterk en sober ras. Hoewel het anders doet voorkomen omdat ze in de vrije natuur rondlopen, zijn het wel dieren die in dat gebied gehouden worden. Ze leven niet in de natuurlijke omstandigheden en met de benodigde ruimte zoals echte wilde paarden nodig hebben en krijgen. De Vereniging Eigen Paard heeft zich ten doel gesteld de paardenbezitter bij te staan met als een van haar hoofddoelstellingen het bevorderen van het welzijn van paarden. Iedereen die paarden houdt heeft de verplichting goed voor zijn/haar dieren te zorgen. Dit is ook de reden waarom wij de afgelopen jaren nauwlettend de ontwikkelingen in de Oostvaarderplassen hebben gevolgd.

Wij sluiten aan op de ingezonden brief in de Telegraaf d.d. 30 augustus j.l. over een zwaar gewond paard dat geen medische hulp krijgt in een natuurgebied nabij Zeewolde waar onlangs ook een dood veulen werd aangetroffen door een voorbijganger (zie foto). Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Als wij als particuliere paardenbezitter onze dieren verwaarlozen wordt er (heel terecht!) ingegrepen maar onder de noemer van natuurbeheer lijken de grenzen van zorg te vervagen.

Vereniging Eigen Paard gaat zich weer actiever met de zorg voor de paarden die ingezet worden in het kader van natuurbeheer bezig houden  en vraagt bezoekers van de betreffende natuurgebieden op eventuele waargenomen misstanden te melden via vereniging@eigenpaard.nl.

De Oostvaardersplassen

In 2009 / 2010 voerden wij in samenwerking met Stichting Welzijn Grote Grazers (SWGG) al een campagne over de misstanden in de Oostvaardersplassen. Door alle aandacht in de media en met name door de inzet van SWGG kwam het probleem op de politieke agenda. Eind 2010 werd vervolgens door een meerderheid van de Tweede Kamer besloten dat de dieren niet meer ruimte kregen zodat de dieren tot meer voedsel beschikking zouden hebben maar werd er gekozen voor een afschotbeleid. Dit betekent dat Staatsbosbeheer de dieren indien noodzakelijk uit hun lijden zou verlossen.  Afgelopen winter is 1 op de 3 dieren dood gegaan / afgeschoten. Sindsdien heeft de SWGG het gebied nauwlettend in de gaten gehouden, petities ondernomen en diverse brieven geschreven om de problemen aan te blijven kaarten. Per oktober 2016 wordt de zorg voor de dieren overgedragen van het ministerie EZ aan de Provincie Flevoland. De SGWW voert de laatste maanden intensieve gesprekken met de fracties in de Provinciale Staten, want de Statenleden moeten het beleid en beheer gaan bepalen.

Gerelateerde websites en nieuwsberichten

NU.nl

www.stichtingwelzijngrotegrazers.nl

Opinie in de Volkskrant door voormalig beheerder van de OVP

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie