Het taxeren van paarden en pony’s

Bij een taxatie wordt de waarde van een paard of pony bepaald op basis van meerdere gegevens.

De taxateur komt het paard bekijken en beoordeelt deze op stal, aan de hand, vrij bewegend en “aan het werk” indien mogelijk. Naast dat wat de taxateur waarneemt in de omgang en aan de bewegingen en het exterieur van het paard of de pony zijn ook o.a. leeftijd, afstamming, keuringsrapport van de dierenarts van belang, maar ook het africhtingsniveau, het karakter en de verwachtingswaarde spelen een rol.

De waarnemingen van de taxateur worden vastgelegd in een taxatierapport.

Er zijn verschillende rapporten mogelijk.Een standaard taxatierapport geeft op een overzichtelijke en heldere wijze de gegevens van het getaxeerde paard of pony weer.

Indien er uitgebreider onderzoek gedaan wordt om de waarde te bepalen, dan wordt er een uitgebreid taxatierapport opgesteld. Dit gaat meestal om fokmerries, dekhengsten, sportpaarden vanaf ZZ-L klasse of paarden of pony’s die om een andere reden een hoge waarde vertegenwoordigen.

Een taxatie wordt veelal uitgevoerd bij

  • Een geschil na aan- of verkoop
  • Verzekeringskwesties
  • Boedelscheiding
  • Fiscale aangelegenheden

Een taxateur kan verschillende waardedefinities hanteren.

Waarde in het economisch verkeer
Onder waarde in het economisch verkeer in het kader van fiscale aangelegenheden, onderlinge verdeling, boedelscheiding en bedrijfsovername, wordt verstaan het bedrag dat, bij aanbieding ter verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed dan wel door de verkoper zou zijn ontvangen.

Onderhandse verkoopwaarde

Onder onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij vrijwillige aanbieding, op de voor dit soort zaken gebruikelijke wijze redelijkerwijs zal kunnen opbrengen en waarbij door de koper geen nadere kosten worden gemaakt.

Publieke vrijwillige verkoopwaarde / veilingwaarde

Onder publieke vrijwillige verkoopwaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij een publieke vrijwillige verkoop/veiling na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor het soort zaken meest gebruikelijke wijze, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen.

Executiewaarde

Onder executiewaarde wordt verstaan het bedrag dat een zaak bij gedwongen verkoop in openbare veiling op de wijze als door de wet voorgeschreven, redelijkerwijs zal kunnen opbrengen bij verkoop aan de meest biedende gegadigde.

Voor leden van Vereniging Eigen Paard geldt een korting van 15% voor het taxeren van een paard of pony. Login en vul het contactformulier in om gebruik te maken van de korting.

[/hide]

Voor meer informatie over het taxeren kunt u contact opnemen via het contactformulier of stuur een mail naar Anouk.

Voorstellen Anouk:

Taxateur en aankoopbegeleider Anouk Burgering Holleman is haar hele leven al een enorme liefhebber van paarden en de paardensport. Anouk heeft in 2016 Paardentaxatie-NH opgericht nadat zij zich heeft gespecialiseerd in het taxeren van paarden en pony’s.

Vanaf 2016 is Anouk betrokken bij Vereniging Eigen Paard en in 2017 heeft zij meegewerkt aan het organiseren van Paard & Plezier 2017 en heeft zij Horse Dating georganiseerd.

Anouk vindt het belangrijk dat elke paardenliefhebber, ongeacht het type paard dat zij zoeken of hebben, terecht moet kunnen voor deskundig, betaalbaar en onafhankelijk advies.